Hyppää sivuvalikkoon

Sähköiset ympäristöt

Omat laitteet koulun verkkoon

Lukion oppitunneilla käytetään tiedonhankintaan ja työskentelyyn digitaalisia oppimisympäristöjä, kurssikirjoja ja muita oppimateriaaleja. Lukio-opintoihin sisältyy myös digitaalisen ylioppilastutkintojärjestelmän käytön harjoittelu Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-järjestelmässä. Monipuolinen opiskelu kartuttaa nuorille taitoja, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Lukiolaisen keskeinen työväline on oma, kannettava tietokone. Sen tulee olla mukana ja käytettävissä oppitunneilla. On tärkeää, että Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen lisäksi tietokone saadaan toimimaan langattomassa koeverkossa myös sen ollessa Abitti-käytössä. Lukiossa päättöjaksojen kokeet pidetään yleisesti Abitti-järjestelmällä langattomissa koeverkoissa.

Alla olevasta linkistä löydät Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita oikeanlaisen työvälineen hankkimiseen, jotta kannettava tietokone saadaan toimimaan Abitti-järjestelmässä. Näitä ohjeita noudattamalla opiskelijalla on lukioajan käytössään työväline, jolla hän voi osallistua myös ylioppilaskirjoituksiin.

Abitti-yhteensopivat tietokoneet

Käyttäjätunnukset

Opiskelija saa opintojensa alussa käyttäjätunnuksen (= Wilma-tunnus eli [email protected].) ja salasanan.

Lukioiden opetusverkon tietokoneille opiskelijat voivat kirjautua Wilma-tunnuksella ja salasanalla. Kirjautumistunnus on ad\wilma.tunnus (Kenoviivan \ löydät yleensä näppäimistöstä plusmerkin vierestä ja saat sen painamalla Alt Gr ja +).

Wilma-tunnuksella kirjaudutaan myös sähköisiin palveluihin: Wilma, Moodle, Office365 sekä Toki-verkkokirjaston sähköiset aineistot.

Lukiossa toimii langaton verkko roam.fi, johon kirjaudutaan Wilma-tunnuksella. Sulje kuitenkin wlan-yhteys aina kun et tarvitse verkkoa, jotta se ei ylikuormitu. Lukion langaton verkko on käytössäsi opiskelua varten.

Abitti-tikku

Osa lukion kurssikokeista on digitaalisia. Näitä kokeita varten opiskelija tarvitsee oman tietokoneensa lisäksi ns. Abitti-tikun. Koulu jakaa Abitti-tikut opiskelijoille omaksi ensimmäisen lukuvuoden alussa. Tällöin opiskelija asentaa tikulle Abitti-käyttöjärjestelmän opettajan avustamana. Lisäksi opiskelija saa ohjeet käyttöjärjestelmän päivittämiseen liittyen. Tikut päivitetään vain silloin, kun koulun niin ohjeistaa. Apua ja ohjeistusta Abitti-tikkuihin on saatavilla koululta koko lukuvuoden ajan. Abitti-tikku on henkilökohtainen ja sitä tarvitaan koko lukioaika.

Abitti-ohjeistus ja ajankohtainen tieto löytyy sivulta:

Abitti-tikun monistus

Lukion tietokoneet

Multimedialuokkien ja ryhmätyötilojen koneet on tarkoitettu ainoastaan opiskelukäyttöön. Käytävillä olevia tietokoneita opiskelijat voivat käyttää vapaasti. Opiskeluun liittymättömien tiedostojen tulostaminen lukion laitteilla ei ole sallittua.

Sähköiset palvelut ja ohjelmat

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tuottaa useita sähköisiä palveluja lukioille. Löydät ne osoitteesta startti.tredu.fi, kannattaa tallentaa aloitussivuksi tai kirjanmerkiksi selaimiin.

Startti 

Ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymät ohjelmat ylioppilaskirjoituksiin löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta:

YO-tutkinnon ohjelmat

Opettajilta saa tarkempia ohjeita maksullisten ohjelmien hankinnasta.

Wilma

Wilma on lukion virallinen tiedotuskanava. Jokaisen tulee siis seurata Wilman viestejä, tiedotteita ja muita merkintöjä koko lukuvuoden ajan. Kurssitarjotin, kurssiarvosanat, opettajien pikaviestit, koulun tiedotteet ja opiskelijan poissaolot näkyvät Wilmassa. Opiskelija ja huoltajat viestivät opettajien kanssa Wilman kautta. Huoltaja merkitsee Wilmaan tiedon opiskelijan poissaolon syystä. Huoltajien Wilma-tunnukset sulkeutuvat, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelija voi antaa Wilman lomakkeella huoltajilleen luvan jatkaa Wilman käyttöä täysi-ikäisyyden jälkeenkin.

Wilma-tunnus on henkilökohtainen. Myös huoltajan Wilma-tunnus on henkilökohtainen. Älypuhelimeen kannattaa ladata helppokäyttöinen Wilma-sovellus.

Wilmaan kirjautuminen

Moodle

Moodle on sähköinen oppimisympäristö, jota käytetään monilla kursseilla. Kursseille kirjautumiseen tarvitaan kurssikohtainen avain, jonka opiskelijat saavat kurssin opettajalta.

Moodleen kirjautuminen

Office365

Opiskeluun liittyvät tiedostot opiskelija voi tallentaa pilveen henkilökohtaiseen OneDriveen ja täten ne ovat tallessa, vaikka oma kone hajoaisi. Tiedostot ovat avattavissa miltä vain laitteelta, jossa on internetyhteys. OneDrive tarjoaa rajattomasti tallennustilaa (huom. kuitenkin tiedostokohtainen 15 GB rajoitus). Office365 tarjoaa opiskelijoille myös Outlook-sähköpostin. Osoite on [email protected] tai [email protected] riippuen Wilma-tunnuksen muodosta.

Office365-palvelussa on myös muita työkaluja kuten Sway-esitysohjelma ja Teams-yhteistyöalusta, joissa opettajat ja opiskelijat voivat jakaa materiaalia ja työskennellä yhdessä.

Opiskelijan Office 365 -pilveen, Moodleen tai muihin opetuksen palveluihin tallentamat tiedostot säilytetään 7 kuukautta opinto-oikeuden päättymisen jälkeen. Sen jälkeen ne poistetaan pysyvästi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Opiskelijan pitää itse tallentaa tarvitsemansa tiedostot, kun hän on valmistumassa.

Office365

Tampereen lukioiden opiskelijat voivat ladata veloituksetta Office 365 ProPlus -paketin omalle tietokoneelleen opintojen ajaksi. Office 365 ProPlus sisältää mm. Word, Excel, PowerPoint, OneNote ja Outlook-ohjelmat. Paketin voi ladata osoitteesta

Office365 ProPlus

Toki-verkkokirjasto

Toisen asteen verkkokirjaston sähköisiä aineistoja voi Wilma-tunnuksella. Etäkäyttölinkit on koottu e-aineistot-sivulle. Hyödynnä e-kirjoja, Helsingin Sanomien, Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden arkistoja sekä mm. englannin, ranskan, venäjän, italian ja saksan sanakirjoja. Tokista löytyy myös hyviä linkkilistoja avoimiin verkkoaineistoihin.

Toki-verkkokirjasto

Tekijänoikeuksista

Lähteiden käyttö kirjallisissa töissä

Opiskelija laatii lukiossa monenlaisia kirjallisia töitä: aineita, esseitä, kirjoitelmia, referaatteja, kirja- tai elokuva-arvosteluita, portfolioita, esitelmiä ja tutkielmia. Usein kirjallisia töitä tuotetaan lähdemateriaalia käyttäen, joskus taas tekstin tulee olla täysin oma tuotos. Opettajan tehtävänannosta selviää, miten tehtävä suoritetaan. Lähteiden käytöstä säädetään tekijänoikeuslaissa (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).

Siteeraus eli suora lainaus

Tekijänoikeuslain mukaan on luvallista lainata sanatarkasti tekstiä julkistetusta teoksesta. Siteeraus merkitään selvästi lainausmerkkeihin ja myös lähde mainitaan. Siteeraamiselle pitää olla hyvä peruste, ja sitaatin täytyy kuulua kiinteästi aiheeseen.

Referointi

Lähdeteosta käytetään useimmiten referoimalla sen ajatuksia eli alkuperäistä tekstiä tiivistetään ja selostetaan omin sanoin. Myös tällainen lähteen käyttö on osoitettava lukijalle lähdeviitemerkinnöin. Internet-lähteet ilmoitetaan samoin.

Kuvamateriaalit

Tekijänoikeuslaki säätelee myös kaikenlaisten kuvien käyttöä, esimerkiksi valokuvien, piirroksien, kaavakuvien tai vaikkapa taulukoiden käyttöä. Niiden lainaamisen ehdot on tarkistettava lähdeteoksesta tapauskohtaisesti.

Helpoimmin lainattavissa ovat Creative Commons -lisenssillä merkityt materiaalit, joita voi käyttää lisenssin sisällön mukaan.

Plagiointi

Plagiointi tarkoittaa toisen ajatusten tai johtopäätösten käyttämistä omissa nimissään ilman, että lähdettä on mainittu, oli kyseessä sitten referointi tai suora lainaaminen. Tällainen teoksen käyttäminen on vilpillistä, lähteet on aina mainittava sovituilla tavoilla. Joko osittain tai kokonaan plagioitu työ hylätään. Plagioinnista on aina seurauksena myös kurinpidollisia toimia (esim. puhuttelu ja kurssin keskeytyminen).

Internet

Samat tekijänoikeudelliset periaatteet koskevat myös Internet-lähteiden käyttöä. Internetistä ei ole luvallista lainata tai kopioida mitään ilman lähdetietojen ilmoittamista, joidenkin aineistojen käyttö voi olla kokonaan kiellettyä.

Lähteet ja lisätietoa

Toikkanen, T. &Oksanen, V. 2011: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura. Porvoo.

Creativecommons

Creativecommons.org

Finlex

Päivitetty 26.5.2023