Hyppää sivuvalikkoon

Kuvataide

Pakolliset opinnot:

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2op)

Opintojaksolla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Opintojaksolla opitaan katsomaan, tutkimaan ja tulkitsemaan omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2op)

Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennetun- ja luonnonympäristön sekä muotoilun historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee tilasta toimivan, tuotteesta kestävän? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU4 Taiteen monet maailmat (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Opintojaksolla syvennetään myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

KU5 Opi piirtämään (2 op)

Tarjotaan joka toinen lukuvuosi

Opetellaan piirtämään havainnon pohjalta ja syvennetään omaa piirustustaitoa. Opintojakson tehtävien aiheina esimerkiksi ihminen, esineympäristö, ympäröivä tila, arkkitehtuuri ja maisema.

KU6 Muotoilun erikoistekniikat (2 op)

Tarjotaan joka toinen lukuvuosi

Tutustutaan syvemmin esimerkiksi saven, kipsin, puun, metallin ja kierrätysmateriaalin mahdollisuuksiin käyttö- ja taide-esineiden sekä veistosten materiaalina.

KU7 Digimaalaus (2 op)

Tarjotaan joka lukuvuosi

Opetellaan piirtopöydän käyttöä ja erilaisten kuvankäsittelyohjelmien soveltamista piirtämiseen ja maalaamiseen. Harjoitellaan muun muassa luonnostelua sekä kolmiulotteisuuden ja tekstuurin luomista digitaaliseen kuvaan. Luodaan omia digitaalisia taideteoksia opitun pohjalta.

KU8 Valokuvaus ja video (2 op)

Tarjotaan joka toinen lukuvuosi

Opintojaksolla kuvataan erilaisilla kameroilla, opetellaan digijärjestelmäkameran ja salaman käyttöä sekä videoeditointia. Harjoitellaan katsomaan kuvaa ja kuvattavaa aihetta tarkemmin. Kerrataan kuvasommittelua ja keskustellaan valokuvan ja videon käyttöön ja tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista.

KU9 Arkkitehtuuri (2 op)

Tarjotaan joka toinen lukuvuosi

Keskeisinä työmenetelminä ovat perspektiivipiirtäminen, 3D-mallinnus ja pienoismallien rakentaminen. Tutustumiskäynti kiinnostavaan rakennuskohteeseen/valokuvausretki esim. Tampereen keskustaan.

Päivitetty 4.4.2024