Hyppää sivuvalikkoon

Opinto-ohjaus

Pakolliset opinnot:

OP1 Minä opiskelijana (2 op)

Opintojakso suoritetaan 1. opiskeluvuotena

Opintojaksolla keskitytään lukion alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Opintojakso toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 –opintojaksolla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin.

OP1-opintojakson suoritettuaan opiskelija on tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon sisältyy: opiskelusuunnitelma lukioajalle, alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma, alustava jatko-opinto- ja urasuunnitelma

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)

Opintojakso suoritetaan 2. (1op) ja 3. (1op) opiskeluvuotena

Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun.

OP2- opintojakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. Siihen sisältyy: opiskelusuunnitelma lukioajalle, päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma, päivitetty jatko-opinto- ja urasuunnitelma

Päivitetty 26.1.2023