Hyppää sivuvalikkoon

Tieto- ja viestintätekniikka

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

TVT1 Digikurssi (1 op.)

Opiskellaan keskeiset tietotekniset perusvalmiudet ja ohjelmat verkkoympäristössä itsenäisesti työskennellen.

TVT2 Perusteet 1 (2 op.)

Opintojakson tavoitteena on lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa tarpeellisten tietoteknisten tietojen ja taitojen oppiminen. Keskeisinä sisältöinä Abitissa käytössä olevat toimisto-ohjelmat kuten LibreOffice Writer, Calc ja Impress.

TVT3 Perusteet 2 (2op.)

Opintojakson sisältönä on ylioppilaskirjoituksissa käytettävien erityisohjelmiin perehtyminen. Esimerkiksi kuvankäsittelyn ja muun Grafiikan käyttö ja laskinohjelmien monipuolinen käyttö.

TVT4 Digitaalinen media: kuva, video ja ääni (2 op.)

Opintojakson tavoitteena on digitaalisen median ohjelmistoihin ja laitteistoihin tutustuminen ja käyttö. Opiskelija oppii hyödyntämään omia ja koulun laitteita tuottaessaan digitaalista materiaalia. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan musiikin, kuvataiteen ja äidinkielen ja muiden kielien kanssa. Opintojaksolla tutustutaan koulun kirjaston TubeRoomin laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Erilaisten mikrofonien käyttö, näytön nauhoitus, kuvaaminen erilaisilla kameroilla. Äänen, kuvan ja videon peruskäsittely. Erilaisten julkaisualustojen erilaiset vaatimukset.

TVT5 Ohjelmointia kaikille (2 op.)

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja tietorakenteisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy kirjoittamaan pienen ohjelman. Materiaalina käytetään internetin avoimia materiaaleja taitotason ja kiinnostuksen mukaan esimerkiksi w3school ja codecamedy. Ohjelmointikielinä käytetään Javaa, Pythonia, c++ tai muuta kieltä.

TVT6 Ohjelmointia yliopisto-opintoina (4 op.)

Opintojaksolla opitaan ohjelmoinnin perusteet ja saada kokemus yliopisto-opinnoista.

Opintojakso on toteutettu yhteistyössäTampereen yliopiston kanssa ja opintojaksolla käytetään materiaalina yliopiston käytössä olevaa materiaalia ja edetään yliopisto-opintojen aikataulussa. Ohjelmointikielenä on Python. Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia ja materiaali sopii myös aloittelijoille. Etenemistahti on rivakka ja opintojaksoon kuuluu myös viikoittaisia pakollisia kotitehtäviä.

TVT7 C++ ohjelmointi (2 op.)

Vaadittavat esitiedot: osattava ohjelmoinnin perusteet

Opintojaksolla opetellaan C++ kielen käyttöä ohjelmoinnissa yhdistäen yliopistojen avointa materiaalia ja avoimia oppimisympäristöjä kuten w3school. Opintojaksolla voi halutessaan suorittaa myös yliopistojen avoimia mooc-alustoja.

Ohjelmointitehtäviä tehdään yhdessä ja itsenäisesti ja keskustellaan ohjelmoinnin aiheista.

TVT8 Pelisuunnittelu (2-4 op.)

Opintojakso tarjotaan joka toinen lukuvuosi projektiviikolla. Opintojakson sisältönä pelisuunnittelun teoriaan ja toteutukseen perehtyminen ja pienen pelin toteutus Unity-ympäristössä. Opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä musiikkiteknologian opintojakson kanssa äänien ja pelimusiikkien suunnittelussa ja arkkitehtuuriopintojakson kanssa miljöön ja graafisen suunnittelun osalta. Opintojakso on mahdollista laajentaa 4 op laajuiseksi luomalla kokonainen peli pelien näyttelyä/esittelypäivää varten.

TVT9 3D-mallinnus 1 (2 op.)

Opintojaksolla opetellaan perusasioita 3D-mallinnuksesta itse piirtämällä erilaisilla ohjelmilla, tulostamalla ja 3D-skannauksella. Ilmaisten 3D-mallinnusvälineiden lisäksi korkeakouluissa käytettäviä mallinnusohjelmien käyttö kuten SolidWorks (Part), tulostimen käyttö ja skannerien käyttö. Fucion 360 ja Blender ohjelmien käyttöä. Myös muita tekniikoita ja ohjelmia käytössä.

TVT10 3D-mallinnus 2 (2 op.)

Suositeltavat esitiedot: TVT9

Opintojaksolla piirretään 3D-kappaleita useista komponenteista yhdistettynä ja tutustutaan 3D-tulostamisessa useammalla värillä tulostamiseen ja muokataan eri komponenttien asetuksia samassa tulostuksessa.

3D-mallinnuksen ja tulostuksen vaikeampia tekniikoita. Käytössä on esimerkiksi seuraavia ohjelmia: Solidworks Assembly, autocad, Fucion 360 ja Blender, myös muita tekniikoita ja ohjelmia käytössä.

TVT11 Erityistyö (2-4 op.)

Opintojaksolla opiskelija oppii tekemään ja kantamaan vastuun itsenäisestä harjoituksesta. Opintojaksolla tehdään sovitusta aiheesta harjoitustyö.

TVT12 Tietorakenteet ja algoritmit (2op)

Vaadittavat esitiedot: osattava ohjelmoinnin perusteet

Opintojakson tavoitteena on laajentaa ymmärrystä ohjelman muistinkäytöstä ja syventää ymmärrystä algoritmin käsitteestä. Opintojaksolla tutustutaan lajittelualgoritmeihin, reitinhakualgoritmeihin, staattisiin ja dynaamisiin muuttujiin, tutustutaan tekoälyyn.  Erilaiset ohjelmointitehtävät tehdään käyttämällä c++ kieltä. Esitietovaatimukset: Ohjelmoinnin perustiedot opittu itsenäisesti tai vaihtoehtoisesti joko opintojaksolla TVT5 tai TVT6. 

Päivitetty 24.4.2023