Hyppää sivuvalikkoon

Erasmus+

Tampereen teknillisellä lukiolla on Erasmus+ -akkreditointi. Erasmus+ -akkreditoinnin kautta saatava tuki mahdollistaa henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisen lyhyt- ja pidempikestoisiin liikkuvuuksiin eri Erasmus+ -maihin ohjelmakauden (2021–2027) ajan. Vastavuoroisesti saamme lukiollemme vierailijoita yhteistyökoulujen opettajista ja opiskelijoista.

Teklun Erasmus+ -toiminta käynnistyi syyslukukaudella 2023 henkilöstön job shadowing -vierailuilla, joiden tavoitteena on rakentaa verkostoja eri maiden koulujen kanssa sekä pohjustaa tulevia opiskelijavaihtoja ja muita liikkuvuuksia. Vierailuilla kartoitetaan mm. painotusten, kielitarjonnan ja Erasmus+ -tavoitteiden yhteensopivuutta yhteistyökoulujen kanssa. Tulevista opiskelijoille suunnatuista liikkuvuusmahdollisuuksista tiedotetaan koulun kotisivuilla ja Wilmassa. Teklun Erasmus+ -koordinaattori on Anna-Stiina Siitarinen.

Lukiomme Erasmus-toiminnan tavoitteita ovat osallistava, kulttuuritietoinen ja tasavertainen kouluyhteisö, henkilöstön kielitaidon kehittäminen, matematiikka- ja teknologiapainotuksen kansainvälistäminen, oppimaan oppimisen taitojen edistäminen kansainvälisellä toiminnalla sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen yhteistyön edistäminen.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Euroopan komissio ei ole vastuussa materiaalin sisällöstä.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

 

Päivitetty 4.12.2023