Hyppää sivuvalikkoon

Teklu ja Vincit sijoitusyhteistyö

Vincit Oyj ja Tampereen teknillinen lukio ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tukea lukiolaisten talous- ja sijoitustaitoja. Viiden vuoden yhteistyön aikana Vincit lahjoittaa vuosittain 10 000 euron pääoman lukiolaisille sijoitettavaksi. Yhteistyö tehdään osana Talous ja Nuoret TaTin järjestämää Lukiolaisten sijoittajakoulu -opintokokonaisuutta, jossa opiskellaan sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita innostavalla tavalla. 

Tampereen teknillinen lukio on jo pidempään järjestänyt lukiolaisille sijoittamiseen liittyvää opetusta, ja mahdollisuus päästä oikeasti sijoittamaan tekee siitä oppilaille vielä konkreettisempaa.   Opintokokonaisuuden aikana opiskelijat tutustuvat sijoittamisen perusteisiin ja opinnoissa käsitellään myös vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Opiskelijat pääsevät sijoittamaan pääoman osakkeisiin, ja niistä saadut mahdolliset tuotot ja osingot lahjoitetaan lukiolaisten valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen vuosittain. 

Hyväntekeväisyyssalkun ensimmäiset osakkeet ostettiin tammikuussa ja huhtikuussa 2022. Tämän jälkeen osakeostoja tehdään noin puolen vuoden välein 5000 euron arvoisesti kerrallaan viiden vuoden ajan. Osakeostot tehdään yhteiskuntaopin Sijoittamisen perusteet opintojakson yhteydessä.

Sijoitusperiaatteena toimii pitkäjänteinen osinkostrategia eli sijoitussalkkuun valittavien yritysten on maksettava vuosittain osinkoa ja pyrittävä kasvavaan osinkosummaan. Osakkeet valitaan vastuullisen sijoittamisen ESG-kriteerejä (Environmental, Social, Governance) noudattaen. Näitä ovat ympäristövaikutusten huomioiminen, sosiaalinen vastuu sekä hyvän hallinnon noudattaminen. Salkun osakkeet myös hajautetaan sekä maantieteellisesti että eri toimialoille. 

Sijoitussalkusta saadut osingot muodostavat rahasumman, joka tilitetään hyväntekeväisyyteen vuosittain kevätlukukauden lopuksi. Lukiomme oppilaskunnan hallitus valitsi hyväntekeväisyyskohteeksi Hope RY:n Tampereen paikallistoiminnan, joka auttaa vähävaraisia lapsia ja nuoria.

Päivitetty 5.6.2024