Hyppää sivuvalikkoon

Opinnot muissa oppilaitoksissa

Suoritukset muissa oppilaitoksissa

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien/ valinnaisten kurssien hyväksilukeminen ei ole ongelmallista, mutta muiden kurssien/ opintojaksojen kohdalla tämä pitää varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksilukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia. Alla on lueteltu tarjontaa, jonka hyväksilukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

Mistä löydät muiden oppilaitosten tarjontaa?

Tampereen kaupungin lukioiden tarjonnan löydät Wilmasta (Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio). Kaikki nämä lukiot noudattavat samoja jaksorajoja ja pääosin samoja tuntikaaviota, joten välimatkoja lukuun ottamatta yhteensovittaminen on luontevaa. Kursseille/ opintojaksoille ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Tampereen kaupungin aikuislukion tarjonta löytyy myös Wilmasta ja on myös päivälukioiden opiskelijoiden käytettävissä tietyin varauksin. Ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta. Lukioiden yhteisille verkkokursseille ilmoittaudutaan oman lukion opinto-ohjaajan kautta. Lukuvuonna 2022-2023 aikuislukio tarjoaa päivälukiolaisten oman verkkotarjottimen, jolle lukiolaisten itsenäiset kurssi/ opintojaksosuoritukset ohjataan.

Aikuislukio

KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja:

Korota-tarjotin 

Opintoihin ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisajat selviävät opintojaksojen kuvauksista. Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

Mitä opiskelu muualla kuin omassa lukiossa maksaa?

Tampereen aikuislukion ja muiden Tampereen kaupungin lukioiden kurssit ovat maksuttomia. Kesäyliopiston kertauskursseista sinun täytyy maksaa omavastuuosuus.

KOROTA-tarjottimen korkeakoulutasoiset opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia, mutta oppilaitos maksaa niistä kurssimaksun (alk. 100 €). Kurssille/opintojaksolle pääseminen ei ole automaattista: oppilaitoksesi päättää, sopiiko kurssi/opintojakso osaksi tutkintoasi. Keskustele verkko-opinnoista opinto-ohjaajasi kanssa! Jos joka tapauksessa haluat kurssille/opintojaksolle, voit myös maksaa sen itse. Kurssimaksu peritään sinulta itseltäsi myös, jos et ole perunut osallistumista ennen ilmoittautumisajan päättymistä etkä tule kurssille/opintojaksolle tai keskeytät sen muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi.

Muista opiskelumahdollisuuksista voit keskustella oman opinto-ohjaajasi kanssa.

 

 

Päivitetty 2.9.2022