Hyppää sivuvalikkoon

Islamin uskonto

Pakolliset opinnot:

UI1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan uskontoa laajempana ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Opintojaksolla perehdytään maailman uskonnolliseen tilanteeseen, uskonnottomuuteen sekä uskontojen näkemyksiin suurista elämänkysymyksistä. Opintojaksolla tutustutaan tarkemmin juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin juuriin, keskeisiin piirteisiin sekä pyhiin kirjoihin. Opintojakso tarjotaan joka toinen vuosi. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, esseisiin sekä vuorovaikutukseen verkkokurssilla.

UI2 Maailmanlaajuinen islam (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan islamin sisäiseen monimuotoisuuteen, eri suuntauksiin sekä nykypäivän islamilaisiin liikkeisiin. Opintojaksolla syvennytään islamin kulttuurivaikutuksiin muun muassa taiteessa ja tieteessä. Opintojaksolla käsitellään islamia sekä enemmistön että vähemmistön näkökulmasta ja tutustutaan islamin käsittelyyn mediassa. Opintojakso tarjotaan joka toinen vuosi. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, esseisiin sekä vuorovaikutukseen verkkokurssilla.

Päivitetty 26.1.2023