Hyppää sivuvalikkoon

Tampereen lukiokoulutuksen yhteiset opintojaksot

LUE1 (1-2 op)

Erityisopettajan pienryhmälle pitämän opintojakson tavoitteena on tehostaa opiskelijan oppimista ja opiskelutaitoja sekä lisätä itsetuntemusta oppijana. Opintojaksolla käsitellään muun muassa opiskelutekniikkaan liittyviä sisältöjä, tehdään harjoituksia ja kirjallisia töitä sekä käydään oppimiskeskusteluja. Opintojakson aikana arvioidaan opiskelijan luki-taitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Laajemman 2 op opintojakson sisällöt sovitaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoisista LUE1 –opintojakson suoritustavoista päätetään erityisopettajan kanssa erikseen.

Arviointi: suoritusmerkintä

Taitava maailmankansalainen (2 op)

Kuinka pääsee tutustumaan maailmaan ja eri kulttuureihin matkustamatta mihinkään? Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kansainvälisyyteen ja globaaleihin ilmiöihin omassa lähiympäristössään. Opiskelija oppii välttämättömiä tulevaisuustaitoja kuten kriittistä media-analyysiä, yhteiskunnan ja kulttuurisen moninaisuuden tuntemista sekä kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentamista. Opintojaksolla voi valita opintopolun oman mielenkiinnon mukaan tarjolla olevista teemoista kuten nuorten mahdollisuudet, ihmisten väliset suhteet ja ilmasto. Opiskelija pääsee kuulemaan asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista aiheista ja tekemään niihin liittyviä tutkimustehtäviä. Lisäksi opiskelijaa kannustetaan tutustumaan vieraskieliseen nuoreen verkossa tai omassa lähiympäristössä. Opintojakson suoritetaan verkko-opintojaksona Moodlessa. Suoritukseen kuuluu monipuolisia harjoitustehtäviä.

Arviointi: suoritusmerkintä

TET (1-2 op.)

Tampereen lukiokoulutuksessa TET-jakso suoritetaan opiskelijan kesätyön tai opintojen ohella suoritetun työnteon tai muulla osoitetulla aktiivisella työelämään tutustumisella. Työelämään tutustumisesta voi saada 1-2 opintopisteen opintosuorituksen.

Arviointi: suoritusmerkintä

Päivitetty 17.4.2024