Matematiikan ja teknologian linja MATEK

Matematiikan ja teknologian linja MATEK

MATEK-linja on Teknillisen lukion erityinen painotusalue. MATEK-linjalle valitaan kevään 2024 yhteishaussa 45 opiskelijaa erillisellä haulla, jossa painotetaan (painokerroin 2) peruskoulun päättötodistuksen matematiikan ja äidinkielen arvosanoja,. MATEK-linjan tarkoituksena on lisätä kiinnostusta matemaattisiin aineisiin ja tekniikkaan sekä tarjota hyvät valmiudet jatkaa opintoja teknillisellä alalla lukion jälkeen.

Jos olet kiinnostunut matematiikasta, tekniikasta tai vaikka molemmista, on Teknillisen lukion MATEK-linja sopiva paikka sinulle. Varsinkin pitkässä matematiikassa painotus näkyy laajana kurssitarjontana, ja valittavana on lähes kolmekymmentä pitkän matematiikan kurssia. MATEK-linjalla opiskelu ei kuitenkaan edellytä pitkää matematiikka, sillä tekniikan painotus näkyy myös muissa oppiaineissa erillisinä koulukohtaisina kursseina.

Koulukohtaisina erikoiskursseina pitkässä matematiikassa tarjotaan syvemmälle puhtaaseen matematiikkaan meneviä kursseja, sovelletun matematiikan kursseja sekä kerhomuotoista toimintaa. Fysiikassa tekniikkapainotteisina kursseina tarjotaan muun muassa robotiikan, elektroniikan ja automaatiojärjestelmien kursseja. Biologiassa tarjolla on bioteknologian kurssi, kemiassa materiaalitekniikan kurssi ja musiikissa musiikkiteknologian kurssi. Teknillisessä lukiossa opetetaan myös erillisenä aineena tieto- ja viestintätekniikkaa, jossa erikoiskursseina tarjotaan kuva- ja videokurssi sekä ohjelmointikurssi. Lisäksi on mahdollista suorittaa CAD-piirtämisen sekä 3D-mallintamisen ja 3D-havainnollistamisen kurssit.

Näyttöreittiopinnot tieto- ja viestintätekniikassa sekä matematiikassa.

Yliopisto-opintojen aloittaminen Tampereen yliopistossa on mahdollista myös niin sanottujen näyttöreittien kautta. Näyttöreitin kautta opintojen aloittaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan ei tarvitse osallistua kyseisen opinto-ohjelman pääsykokeeseen vaan opiskelija voi aloittaa yliopisto-opinnot suoraan lukion jälkeen. Näyttöreitin kautta hakemisen edellytyksenä on, että hakija suorittaa näyttöreitiksi määritellyn yliopiston opintojakson tietyin kriteerein. Tampereen teknillinen lukio tukee näyttöreittiopintojen suorittamista niin tieto- ja viestintätekniikassa kuin matematiikassa eli mainittuja yliopiston näyttöreittiopintoja on mahdollista suorittaa jo lukioaikana ja sisällyttää ne osaksi lukio-opintoja. Tieto- ja viestintätekniikan näyttöreittiopintojen suorittaminen mahdollistaa yliopisto-opintojen aloittamisen joko tietotekniikan tai tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmissa ja matematiikan näyttöreittiopintoja suorittamalla voi opinnot aloittaa matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutusohjelmassa.

Päivitetty 12.2.2024