Siirry sisältöön

Organisaatio

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Hän määrittelee kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivat sekä johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloudenhoitoa.

Konsernihallinto huolehtii kaupungin keskushallinnosta. Se toimii konsernitehtävien valmistelusta vastaavana pormestarin esikuntana. Konsernihallinto hoitaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa muidenkin kaupungin toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä muita hallintotehtäviä.

Kaupungin palvelut sijoittuvat hallinnollisesti neljälle, kunnan perustehtäville perustuvalle palvelualueelle: sivistyspalvelujen palvelualue, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue.