Kaupungin hankintojen luonto- ja hiilijalanjäljen laskeminen

Yliopistonkadun saneeraus, asfaltti poistettu ja ajorata suljettu muoviaidoilla.
Tampereen kaupunki selvitti yhdessä Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kanssa kaupungin hankintojen vaikutukset ympäristöön. Kaupunki ja yliopisto laskivat yhteistutkimushankkeessa, miten käyttötalouden hankinnat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja hiilipäästöihin. Tavoite on automatisoida laskenta kaupungin järjestelmiin, jotta vaikutuksia voidaan seurata.

Tavoitteena seurata hankintojen ympäristövaikutuksia vuosittain

Tampereen kaupunki selvitti yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa kaupungin hankintojen vaikutuksia ympäristöön. Yhteiskehityshankkeessa laskettiin vuoden 2021 käyttötalouden hankintojen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja hiilipäästöihin. Laskennassa otettiin huomioon käyttötalous, ei investointeja. Laskenta pohjasi pääosin kaupunkiorganisaation talouskirjanpitoon.  

Hankkeessa kehitettiin luonto- ja hiilijalanjäljen laskennan yhdistämistä kaupungin talousjärjestelmään niin, että kaupungin toimien vaikutuksia on mahdollista seurata lähes ajantasaisesti. Kehitystyö jatkuu; tavoite on julkaista jalanjälkien seurannan Power BI -raportti kevään 2024 aikana.

Tampereen hiili- ja luontojalanjäljet kuvattuina hankintojen prosenttiosuuksina jalanjäljistä.
Tampereen hankintojen osuudet luontojalanjäljestä (vas.) ja hiilijalanjäljestä.

Kaupunkien luontovahinkojen laskeminen on vielä harvinaista. Jyväskylän yliopiston hanke on pilotti, joka kehittää menetelmiä minkä tahansa organisaation luonto- ja hiilijalanjäljen mittaamiseen. Tampereen kaupunki on kansainvälisesti ensimmäisiä kaupunkeja, joka selvittää hankintojensa vaikutuksia sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden suhteen.

Käyttötalouden hankintojen ohella hankkeessa on tarkasteltu vaikutuksia myös yhden esimerkki-investoinnin, Yliopistonkadun saneerauksen, kautta.

Yhteistutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kanssa. JYU.Wisdom on monitieteinen tutkija- ja asiantuntijaverkosto, joka analysoi yhteiskunnan ja talouden kestävyysongelmien syitä ja etsii niihin ratkaisuja. Verkosto pyrkii tukemaan ja edistämään tutkimuksellisesti perusteltua päätöksentekoa. 

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/hankintojenhiilijalanjalki.

Lisätietoja

Emmi Nieminen
Projektipäällikkö Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136
Kaisa Mustajärvi
Projektiasiantuntija Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 806 2294