Kaupungin hankintojen luonto- ja hiilijalanjäljen laskeminen

Yliopistonkadun saneeraus, asfaltti poistettu ja ajorata suljettu muoviaidoilla.
Tampereen kaupunki selvittää yhdessä Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kanssa kaupungin hankintojen vaikutuksia ympäristöön.
Kaupunki ja yliopisto laskevat, miten käyttötalouden hankinnat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja hiilipäästöihin. Tavoite on automatisoida laskenta kaupungin järjestelmiin, jotta vaikutuksia voidaan seurata jatkossakin.

Tavoitteena seurata hankintojen ympäristövaikutuksia vuosittain
 

Tampereen kaupunki selvittää yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa kaupungin hankintojen vaikutuksia ympäristöön. Yhteiskehityshankkeessa lasketaan vuoden 2021 käyttötalouden hankintojen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja hiilipäästöihin. 

Tavoite on yhdistää luonto- ja hiilijalanjäljen laskenta kaupungin tietojärjestelmiin niin, että kaupungin toimien vaikutuksia on mahdollista seurata vuosittain. Laskennassa otetaan huomioon käyttötalous, ei investointeja. Laskenta pohjaa kaupunkiorganisaation talouskirjanpitoon.  

Kaupunkien luontovahinkojen laskeminen on vielä harvinaista. Jyväskylän yliopiston hanke on pilotti, joka kehittää menetelmiä minkä tahansa organisaation luonto- ja hiilijalanjäljen mittaamiseen. Tampereen kaupunki on ensimmäisiä kaupunkeja, joka selvittää toimintansa vaikutuksia. 

Käyttötalouden hankintojen ohella hankkeessa tarkastellaan vaikutuksia myös yhden esimerkki-investoinnin, Yliopistonkadun saneerauksen, kautta.

Hankkeen laskelmat ja loppuraportti valmistuvat ja julkaistaan vuoden 2023 lopussa.  

Yhteistutkimus tehdään Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kanssa. JYU.Wisdom on monitieteinen tutkija- ja asiantuntijaverkosto, joka analysoi yhteiskunnan ja talouden kestävyysongelmien syitä ja etsii niihin ratkaisuja. Verkosto pyrkii tukemaan ja edistämään tutkimuksellisesti perusteltua päätöksentekoa. 

Lisätietoja

Emmi Nieminen
Projektipäällikkö Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136
Kaisa Mustajärvi
Projektiasiantuntija Erityisasiantuntija
Puhelin:
040 806 2294