Hyppää sivuvalikkoon

Hallinto- ja tukipalveluyksikkö

Hallinto- ja tukipalveluyksikköön kuuluvat

  • hankintapalvelut
  • konsernihallinnon tukipalvelut
  • tiedonhallinta ja kuntalaispalvelut
  • tietojohtaminen ja asiakkuuksien hallinta.

Yksikköä johtaa hallinto- ja tukipalvelujohtaja Heli Hirvelä.

Heli Hirvelä
Hallinto- ja tukipalvelujohtaja
Puhelin:
050 434 5466

Hallinto- ja tukipalveluyksikkö on yksi konsernihallinnon konserniyksiköistä. Konserniyksiköiden tehtävänä on ohjata ja tukea kaupunkikonsernin toimintaa ja vastata nimetyistä konsernitasoisista palveluista.

Hallinto- ja tukipalveluyksikkö ohjaa ja tukee kaupungin hankintatoimintoa, tiedonhallintaa, asiakirjahallintoa, tiedolla johtamista sekä asiakkuuksien hallinnan ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö tuottaa keskitetyt hankintapalvelut, konsernihallinnon tukipalvelut konsernihallinnolle ja kaupunkitasoisesti keskitetyt tukipalvelut kaupungin yksiköille. Lisäksi kuntalaisille suunnattuja palveluja tuotetaan kaupunginarkiston tietopalvelussa kaupunginarkistossa Hervannassa, kaupungin keskitetyssä kirjaamossa sekä Tampereen palvelupisteellä Frenckellissä. Konsernihallinnon toimintasäännössä on tehtävistä tarkemmin.

Hallinto- ja tukipalveluyksikön yhteystiedot