Hyppää sivuvalikkoon

Konsernihallinto

Konsernihallinto toimii kaupungin toiminnan johtamisessa pormestarin, konsernijohtajan, apulaispormestarien ja palvelualueiden johtajien sekä kaupungin toimielinten tukena.

Konsernihallinto ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupungin toimintaa sekä vastaa konsernitasoisista palveluista osana kokonaisprosessejaan. Konsernihallinnon tehtävä ulottuu kaupunkiorganisaation lisäksi yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta.

Konsernihallinnon tehtävänä on varmistaa, että kaupunkikonsernin yksiköt toteuttavat Tampereen strategiaa ja toimivat koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla hyvää hallinto- ja johtamistapaa noudattaen.

Konsernihallinnossa pormestarin suorassa alaisuudessa toimivat konsernijohtaja, apulaispormestarit ja pormestarin esikunta.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan alaisuudessa toimivat sivistyspalvelujen, elinvoiman ja kaupunkiympäristön palvelualueiden johtajat ja heidän esikuntansa.

Konsernihallinnossa on konsernijohtajan alaisuudessa kolme konsernihallinnon ryhmää: digitalisaatio ja tietohallinto, kilpailukyky ja innovaatiot sekä strateginen ohjaus ja konsernipalvelut.

Lisäksi konsernijohtajan alaisuudessa on kolme konserniyksikköä johdon tukena: lakiasiainyksikkö, omistajaohjausyksikkö ja sisäinen tarkastus

Konsernijohtaja

  • johtaa pormestarin alaisuudessa kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa virkamiehenä
  • toimii kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston esittelijänä
  • toimii palvelualueiden johtajien ja konserniryhmien johtajien esimiehenä
  • vastaa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta sekä kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.
Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
Puhelin:
040 743 6356
Mia Helin
Johdon assistentti
Puhelin:
040 570 4065

Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected].