Hyppää sivuvalikkoon

Strategiayksikkö

Strategiayksikkö ohjaa ja tukee kaupungin strategista johtamista ja kehittämisen johtamista. Yksikkö vastaa muun muassa

  • kaupungin strategian laadinnasta, toteuttamisen tukemisesta ja seurannasta
  • vuosittaisen toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin ohjauksesta yhdessä talousyksikön kanssa
  • strategisen johtamisen ja strategisen johtamisjärjestelmän kehittämisestä
  • kehitysohjelmien ohjelmajohtamisen tukemisesta ja ohjelmajohtamisen mallin kehittämisestä ja
  • kestävän kehityksen kaupunkitasoisesta koordinaatiosta ja kehittämisestä.

Yksikkö vastaa myös kehittämisen kokonaisprosessin strategisesta ohjauksesta ja projektitoiminnan tuesta (projektitoimistopalvelut).

Strategiayksikköä vetää strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki. Projektitoimistopalveluista vastaa kehittämispäällikkö Riina Hiipakka-Lahti.

Nina Mustikkamäki
Strategiapäällikkö
Puhelin:
040 138 9234
Riina Hiipakka-Lahti
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 800 4954