Hyppää sivuvalikkoon

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joilla tuetaan kaupungin toiminnan tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista, lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Sisäinen tarkastus edistää toiminnallaan hyvän johtamis- ja hallintotavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittymistä.

Sisäiseen tarkastukseen voi ottaa yhteyttä kaikissa sisäiseen valvontaan liittyvissä kysymyksissä sekä epäiltäessä väärinkäytöstä kaupungin toiminnassa. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisina.

Lisätietoja

Heini Ruski
Tarkastusjohtaja
Puhelin:
041 730 0921