Hyppää sivuvalikkoon

Lakiasiainyksikkö

Konsernihallinnon lakiasiainyksikköön kuuluvat

 • päätöksenteon ohjaus
 • maankäyttö- ja yleishallinto-oikeusasiat
 • hankinta-, yhtiö- ja työoikeusasiat
 • toimielinpalvelut.

Lakiasiainyksikköä johtaa lakiasiainjohtaja, jonka alaisuudessa toimivat kaupunginlakimies, kaksi johtavaa juristia ja kehittämispäällikkö.

Laura Klami
Lakiasiainjohtaja
Puhelin:
040 543 2285

Lakiasiainyksikkö vastaa seuraavista asioista:

 • kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä tukevat hallinnolliset toiminnot
 • kaupungin johdon ja yksiköiden oikeudellinen ohjaus, tukeminen ja neuvonta sekä oikeudellinen edustaminen viranomaisissa ja tuomioistuimissa
 • ulkoisten oikeudellisten palvelujen koordinointi
 • päätöksenteon ja valmistelun ohjaus, tukeminen sekä päätösten täytäntöönpanon ohjaus
 • toimielinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannon järjestäminen
 • päätöksenteon ja päätöksentekojärjestelmän kehittäminen
 • sopimushallinnan ohjaus ja kehittäminen sekä oikeudellinen tuki sopimusten laadinnassa
 • toimielinten luottamushenkilöiden kouluttaminen ja heidän toimintaedellytyksistään huolehtiminen
 • valtuustoryhmien tukipäätökset
 • hyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan toimintatapojen kouluttaminen ja ohjeistus
 • hallinto- ja toimintasääntöjen ohjaus
 • kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisen tuki tarvittaessa.

Lakiasiainyksikön yhteystiedot