Elämystalouden kehitysohjelma

Elämystalouden kehitysohjelman päätavoite on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason luovien alojen ja elämysteollisuuden keskittymänä. Tampereella elämystalous on kasvava ala, jota kehitetään samalla tavoin kuin muitakin teollisuudenaloja. Ohjelma toimii valtuustokaudella 2021-2025 ja on osa valtuustokauden tavoitetta ”Elämystalous ja luovat alat vahvistuvat”.

Tampereesta maailmanluokan elämysteollisuuden keskittymä

Maailmanluokan tapahtumat ja elämykset nähdään Tampereella osana kaupungin kestävää vetovoimaa ja brändiä sekä tärkeänä liiketoiminnan osana. Elämystalouden kehitysohjelman tavoitteina on kehittää Tampereesta luovien osaajien koti ja mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen luovien alojen ympärille.

Elämystalouden kehitysohjelmassa tavoitteita toteutetaan työpakettien avulla, jotka on suunniteltu vastaamaan luovien alojen tekijöiden ja sidosryhmien tarpeita. Työpaketit tukevat mm. koulutuspolkuja, lasten ja nuorten osallistamista, vastuullista elämystaloutta ja kulttuuritilojen kehittämistä. Työpaketit tukevat Tampereen asemaa johtavana ja uudistuvana museo- ja tapahtumakaupunkina, jossa järvi- ja luontomatkailu kukoistaa. AV-alan infra- ja liiketoiminta sekä pelialan kehittäminen ovat tärkeä osa työpaketteja.

Tampere on myös satsannut määrätietoisesti tapahtumakaupungin puitteisiin ja palveluihin sekä esimerkiksi vuonna 2018 lanseerattuun audiovisuaalisen alan tuotantokannustimeen. Ohjelma jatkaa hyvin tehtyä pohjatyötä. Panostukset koulutukseen ja yritysyhteistyöhön rakentavat edellytykset ennennäkemättömille elämyksille.

Osana elämystalouden kehitysohjelmaa on menossa luovien alojen ekosysteemihanke. Tavoitteena on saada kattava kokonaiskuva Tampereen luovan alan toimijoista, toimintojen laajuudesta, kasvumahdollisuuksista ja pullonkauloista.

Elämystalouden kehitysohjelman tavoitteet ja niitä konkretisoivat työpaketit

Osaamisen kehittämisestä osaamiskeskittymäksi

  • Luovien alojen ekosysteemikehitys ja osaamispolkujen ennakointi, lapset ja nuoret luovien alojen tekijöinä ja vastuullisen elämystalouden vahvistaminen.

Kehittyvästä ympäristöstä uutta liiketoimintaa

  • AV-alan infra- ja liiketoimintakehittäminen, pelialan ja kulttuuritilojen kehittäminen, taide- ja tuotantopalvelujen tuotteistaminen, kongressi- ja matkailuliiketoiminnan kehitys.

Tapahtumista ja elämyksistä kaupungin kestävää vetovoimaa

  • Uudistuva tapahtumakaupunki, järvi- ja luontomatkailun kasvu, johtava ja uudistuva museokaupunki, vetovoimainen brändi.

Lisätietoja

Maiju Viiki
Asiakkuuspäällikkö
Puhelin:
040 646 2841
Anna-Kaisa Heinämäki
Kilpailukykyjohtaja
Puhelin:
040 639 7701