Hyvinvoinnin kehitysohjelma

Nainen katsoo koivumetsää lumisessa maisemassa.
Hyvinvoinnin kehitysohjelman tavoitteena on edistää Tampereen asukkaiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja. Kehitysohjelman avulla ratkaistaan tamperelaisten hyvinvoinnin haasteita ja uudistetaan kaupungin toimintatapoja hyödyntämällä vaikuttavia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita. Kehitysohjelma toimii vuosina 2024–2027.

Hyvinvoinnin kehitysohjelma toteuttaa Tampereen strategiaa

Hyvinvoinnin kehitysohjelman toimenpiteet kohdistuvat kaupunkistrategian ja pormestariohjelman mukaisesti yhdenvertaisten yksilöiden, tekevien yhteisöjen ja tulevaisuuden edelläkävijyyden painopisteisiin. Kehitysohjelmalla vahvistetaan kaupungin muuttunutta roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Uudessa roolissa kaupunki toimii yhteiskehittämisen mahdollistajana, kumppanuuksien rakentajana ja hyvinvointiin liittyvien markkinoiden suuntaajana.
 

Kehitysohjelman toiminta perustuu tietoon

Hyvinvoinnin kehitysohjelmassa etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja kaventamalla asukkaiden välisiä hyvinvointieroja. Ratkaistavat hyvinvoinnin haasteet valitaan kehitysohjelmassa hyödyntämällä tehokkaasti hyvinvointitietoa ja asukkaiden kokemuksia. Tietoon perustuen tavoitellaan hyvinvoinnin haasteiden ja ilmiöiden ennakointia ja niihin vastaamista monen eri toimijan keinoin.

Ohjelmaa valmistellaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja seurakunnan toimijoiden, elinkeinoelämän, korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimus- ja kehittämislaitosten sekä asukkaiden kanssa. Ohjelman toimenpiteitä edistetään laajoissa verkostoissa ja ekosysteemeissä yhteistyön keinoin.

Hyvinvoinnin kehitysohjelmaa valmistellaan seuraavien alustavien teemojen pohjalta:

  • Ikääntyneiden sosiaalisuus ja toimintakyky
  • Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi
  • Yksinäisyys ja syrjäytyminen kaupunginosissa

Lisätietoja

Mika Vuori
Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 806 3132