FUSILLI

FUSILLI-hanke luotsaa eurooppalaisia kaupunkialueita kohti terveitä, kestäviä ja turvallisia ruokajärjestelmiä sekä tukee näitä edistävää kaupunkipolitiikkaa. FUSILLI-hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. Hankkeen kesto on 2021 – 2024.

FUSILLI-hanke tukee osallistuvia kaupunkeja ja kaupunkialueita ruokajärjestelmien globaaleissa haasteissa. Hankkeessa tehdään kokeiluja ja tuetaan innovaatioiden syntymistä. Hankkeen aikana Tampereelle rakennetaan kestävän ruokajärjestelmän elävä kokeilualusta eli living lab.

FUSILLI-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa kestäviä systeemisiä ratkaisuja kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden ruokajärjestelmiin. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi 12 Euroopan kaupunkia yhdistävät voimansa: San Sebastian (Espanja), Nilufer-Bursa (Turkki), Oslo (Norja), Kolding (Tanska), Torino (Italia), Castelo Branco (Portugali), Differdange (Luxemburg), Rijeka (Kroatia), Harkova (Ukraina), Tampere (Suomi), Ateena (Kreikka) ja Rooma (Italia).

Tampereen kaupungin rooli FUSILLI-hankkeessa on miettiä, miten kaupunki voisi parhaiten tulevaisuudessa edistää kestävän ruokajärjestelmän syntymistä. Kaupunki tarkastelee omaa rooliaan ruoantuotannon ketjussa ja laatii toimenpideohjelman tulevaisuuteen.

Kaupunki selvittää erilaisia olemassa olevia ruokajärjestelmähankkeita, tekee aiheeseen liittyviä politiikkasuosituksia ja integroi kestävän ruokajärjestelmän vision ja toimenpiteet osaksi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa.

Lisäksi Tampere fasilitoi kaupunkiin synnytettävää elävää kokeilualustaa (living lab), jossa erilaisia kestävään ruokajärjestelmään liittyviä toimia ja pilotteja tehdään.

Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation eli FUSILLI on EU:n tietoa, tutkimusta ja innovointia tukevan Horizon2020-ohjelman rahoittama hanke, jonka kokonaisbudjetti on 12 796 056,25 euroa. Hankkeen päätoteuttaja on espanjalainen Fundación CARTIF. Hanke on käynnissä 1.8.2020−31.12.2024.

Hankkeen tamperelaiset osallistujat

Hankkeeseen osallistuu Tampereen kaupungin lisäksi kolme muuta organisaatioita Tampereelta: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Ahlman ja Ekokumppanit.

Tampereen konsortio on saanut EU:lta yhteensä yli miljoonan euron rahoituksen FUSILLI-hankkeen toteuttamiseen.

Elävä kokeilualusta eli Living Lab

FUSILLI-hankkeen living labeissa pyrimme konkreettisesti ratkaisemaan sitä, miten kestävän kehityksen innovaatioita toteutetaan ruokajärjestelmän kaikilla tasoilla: tuotannossa ja jalostuksessa, jakelussa, logistiikassa, kulutuksessa sekä ruokahävikin ja jätteen syntymisessä.

Uusi idea tarvitsee usein suuren määrän aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä päästäkseen täysin kukoistamaan. Näkemysten moninaisuus ja tiedon jakaminen on hedelmällistä kaikelle kehitykselle.

Siksi kutsumme yksityiset kansalaiset, julkisen sektorin, järjestöt ja yritykset eläviin laboratorioihimme, living labeihin. Niissä ratkaisemme ongelmia, ennakoimme tulevaisuuden tarpeita ja löydämme yhdessä uusia mahdollisuuksia. Tutkimme, kokeilemme, testaamme ja arvioimme. Yhdessä olemme yhteiskunnallisesti vaikuttavampia.

Tule mukaan FUSILLI-hankkeen living labeihin. Ota yhteytä sivun yhteystietojen kautta, jos sinulla on mielenkiintoinen, kestävään ruokajärjestelmään liittyvä idea tai olemassa olevaa toimintaa.

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement No. 101000717).

Lisätietoja

Silva Vuopponen
Projektipäällikkö
Puhelin:
041 730 1710
Elina Pulliainen
Projektikoordinaattori
Puhelin:
040 182 8773