Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyö

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Tampereen kaupungin lisäksi Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kaupunkiseutu on kehityskuvaltaan positiivisimpia kaupunkiseutuja Suomessa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyöllä on pitkät perinteet, seutuyhteistyötä on tehty erillishankkeilla aina 1960-luvulta alkaen. Nykymuotoinen aktiivinen seutuyhteistyö käynnistyi vuonna 2005. Silloin perustettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, hyväksyttiin ensimmäinen seutustrategia ja valittiin ensimmäinen seutuhallitus.

Yhteistyön keskeiset osa-alueet ovat

  • yhdyskuntarakenteen seudullinen suunnittelu
  • palvelujen kehittäminen
  • elinkeinoyhteistyö.

Yhteistoimintasopimukset

Tampereen kaupunki hoitaa tiettyjä tehtäviään yhteistoiminnassa muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Kuntayhteistyötä tehdään tehtäväalueesta riippuen erilaisissa kuntakokoonpanoissa.

Yhteistyössä mukana olevien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhteistoimintasopimukset, joilla on sovittu kuntalain 8 luvun mukaisesti kuntien yhteisen toimielimen perustamisesta. Yhteinen toimielin on vastuukunnan organisaatioon kuuluva toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta sopimuksessa tarkoitetut tehtävät.

Päivitetty 2.1.2023