Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö

Yksikön tehtävänä on kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan linjausten valmistelu, koordinaatio ja toimeenpanon seuranta. Yksikkö tuottaa toimintaa tukevaa tietoa sekä tarjoaa avuksi työkaluja.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö ohjaa, sitouttaa ja tukee omalla asiantuntijatyöllään kaupunkiorganisaation yksiköitä, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä toimimaan kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja kestävän kehityksen sitoumusten mukaisesti.

Yksikkö edistää yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa alueen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden ympäristöä säästäviä elämäntapoja ja vastuullista toimintaa.

Henkilöstön yhteystiedot

Lisätietoja

Laura Inha
Ilmasto- ja ympäristöpäällikkö
Puhelin:
040 801 6035