Hyppää sivuvalikkoon

Ilmastotyö Tampereella

Kaunis kesäpäivä Vuolteentorilla.

Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen kriisi. Noin 80 prosenttia energiasta ja luonnonvaroista kulutetaan kaupungeissa. Kaupungit tekevät arkisessa työssään jatkuvasti ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan joko vähentää tai lisätä.

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Tampereen kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan. Kaupungin tehtävä on yrittää hillitä ilmaston lämpenemistä sekä suojata asukkaita ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen haitallisilta vaikutuksilta. Kaupunki haluaa mahdollistaa ilmastokestävän elämäntavan jokaiselle tamperelaiselle.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen vaativat merkittävää toimintakulttuurin muutosta. Kaupungin toimien lisäksi mukaan tarvitaan asukkaat, yritykset, yhdistykset ja yhteisöt.

Ajankohtaista

Yksikön tehtävänä on kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan linjausten valmistelu, koordinaatio ja toimeenpanon seuranta. Yksikkö tuottaa toimintaa tukevaa tietoa sekä tarjoaa avuksi työkaluja.
Lisätiedot:
Kaisa Mustajärvi
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
040 806 2294
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
Lisätiedot:
Tiina Leinonen
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
041 730 6376

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/ilmasto

Päivitetty 7.3.2023