Hyppää sivuvalikkoon

Ilmastotyö Tampereella

Vuolteentori kauniina kesäpäivänä.

Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen kriisi. Noin 80 prosenttia energiasta ja luonnonvaroista kulutetaan kaupungeissa. Kaupungit tekevät arkisessa työssään jatkuvasti ratkaisuja, jotka lisäävät tai vähentävät päästöjä.

Kaupungin tehtävä on hillitä ilmaston lämpenemistä sekä suojata asukkaita ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen haitallisilta vaikutuksilta. Kaupunki haluaa mahdollistaa sujuvan ja kestävän arjen jokaiselle tamperelaiselle.

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen vaatii erityisesti rakentamisen, asumisen, liikkumisen, energiankäytön ja kulutuksen ilmastopäästöjen vähentämistä. Tampereen kaupungin ilmastotoimet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä sekä sen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen vaativat merkittävää toimintakulttuurin muutosta. Kaupungin teot eivät yksin riitä, vaan mukaan tarvitaan asukkaat, yritykset ja yhteisöt. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman (2022–2025) avulla kaupunki etsii tapoja tukea asukkaita ja yrityksiä kestävän arjen rakentamisessa. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin.

Tärkeä osa ilmastotyötä on myös luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen. Tampereen luonnon monimuotoisuutta edistetään LUMO-ohjelmalla.

Ajankohtaista

Yksikön tehtävänä on kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan linjausten valmistelu, koordinaatio ja toimeenpanon seuranta. Yksikkö tuottaa toimintaa tukevaa tietoa sekä tarjoaa avuksi työkaluja.
Lisätiedot:
Laura Inha
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
040 801 6035
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
Lisätiedot:
Tiina Leinonen
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
041 730 6376

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/ilmasto

Päivitetty 19.4.2024