Ilmastotyö Tampereella

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen kriisi. Noin 80 prosenttia energiasta ja luonnonvaroista kulutetaan kaupungeissa. Kaupungit tekevät arkisessa työssään jatkuvasti ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan joko vähentää tai lisätä.

Tampereen kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan. Kaupungin tehtävä on yrittää hillitä ilmaston lämpenemistä sekä suojata asukkaita ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen haitallisilta vaikutuksilta. Kaupunki haluaa mahdollistaa ilmastokestävän elämäntavan jokaiselle tamperelaiselle.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen vaativat merkittävää toimintakulttuurin muutosta. Kaupungin toimien lisäksi mukaan tarvitaan asukkaat, yritykset, yhdistykset ja yhteisöt.

Kehityspäällikkö Laura Inha
Puhelin:
040 801 6035
Yksikön tehtävänä on kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan linjausten valmistelu, koordinaatio ja toimeenpanon seuranta. Yksikkö tuottaa toimintaa tukevaa tietoa sekä tarjoaa avuksi työkaluja.
Lisätiedot:
Laura Inha
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
040 801 6035
Päivitetty 4.7.2022