Mansikkapaikan Lainaamo edistää kestävämpää arkea yksi lainattu tavara kerrallaan

Tavaroiden lainaamisella on Kansalaistalo Mansikkapaikassa pitkät perinteet. Idea varsinaisen tavaralainaamon perustamisesta Lentävänniemessä sijaitsevan Mansikkapaikan tiloihin syntyi vuonna 2019, ja viime vuoden keväällä Lainaamo sai ensimmäisen lainaamomestarinsa. Lainaamo-toiminta edistää Tampereen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja kestävää elämäntapaa.
Erilaisia pyöriä ja maitokärryt Kansalaistalo Mansikkapaikan aurinkoisella etupihalla.
Kaupunkilaiset voivat lainata Mansikkapaikalta muun muassa peräpyörän, taittopyörän, lasten kuljetuskärryt tai maitokärryt.

Lentävänniemessä Kansalaistalo Mansikkapaikan Lainaamossa on iso valikoima erilaisia yhteiskäyttöön tarkoitettuja tavaroita, kuten lastentarvikkeita, pyöriä, retkeily- ja ompelutarvikkeita, roskapihtejä, pelejä sekä juhlatarpeita. Tampereen kaupungin aiemmin liikkumisen hankkeissa käytössä olleet peräpyörä, taittopyörä ja lasten kuljetuskärryt ovat myös löytäneet uuden kotinsa Lainaamosta. Lainaaminen on ilmaista kipua lievittäviä TENS-laitteita lukuun ottamatta. 

– Lainaamo-toimintamme on joustavaa ja olemme helposti lähestyttäviä. Laina-aika sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ajat voivat olla pidempiä tai lyhyempiä riippuen lainaajan tarpeista ja tavaroiden muusta kysynnästä. Suosituimpia tavaroita Lainaamossa ovat erilaiset arjen apuvälineet etenkin lapsiperheisiin, kuten juoksurattaat, syöttötuoli, matkasänky ja kantorinkka. Myös pelejä ja leluja lainataan paljon, kertoo Emma Bragge Mansikkapaikalta.

Yhteisöllisyys, luottamus ja kestävyys ovat Lainaamon keskiössä

Mansikkapaikka ja sen Lainaamo edistävät Tampereen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja kestävää elämää. Ajatuksena on, että asukkaat saavat vaikuttaa Lainaamon valikoimaan ja tehdä siitä oman yhteisönsä näköisen. Kuka tahansa voi halutessaan ehdottaa lahjoitettavaksi ylimääräiseksi kokemaansa, hyödyllistä ja hyväkuntoista tavaraa, josta voisi olla muille iloa. Keskeinen osa yhteisöllistä lainaustoimintaa on luottamus.

– Ihmiset pitävät lainatuista tavaroista hyvää huolta. Toiminta perustuu vastavuoroiseen luottamukseen, ja se on tähän mennessä toiminut hyvin, iloitsee Bragge.

Järjestöjen ja yhdistysten työ jakamistalouden ja yhteiskäytön edistämiseksi tukee asukkaiden mahdollisuuksia kestävään elämäntapaan. Asioiden jakaminen uuden ostamisen sijaan edistää myös Tampereen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Kestävä toiminta on tulevaisuutta. Näemme, että järjestöjen ja yhdistysten pitää olla mukana siinä, ja pyrimme itsekin valveutuneisuuteen toimintamme jokaisella osa-alueella, sanoo Mansikkapaikan toiminnanjohtaja Mervi Matswetu. Koemme myös, että jakamistalouteen ja yhteisöllisyyteen pyrkiminen on tärkeää. Kun maailma muuttuu, jokaisen tulisi miettiä omaa kulutustaan ja kuluttaa eri tavoin. Kaikkea ei tarvitse omistaa, vaan asioita voi jakaa, jatkaa Bragge. 

Mansikkapaikan Mervi Matswetu istuu taittopyörän selässä ja Emma Bragge seisoo hänen vierellään Mansikkapaikan punaisen rakennuksen edessä.
Kuvassa Mansikkapaikan toiminnanjohtaja Mervi Matswetu ja Lielahden puistoruokailun vastuuhenkilö Emma Bragge. Tavaralainaamon toiminnasta vastaa lainaamomestari Matilda Lepistö.

Tampereen kaupungin kehitysohjelma Hiilineutraaleja tekoja edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta ja tekee yhteistyötä erilaisten yhteisöjen kanssa lähellä kaupunkilaisten arkea.

– Tavaroiden lainaaminen ostamisen sijaan on merkittävä tapa vähentää kuluttamisen päästöjä ja näin tukea myös Tampereen hiilineutraaliustavoitetta. Olemme iloisia, että voimme kaupungilla tukea ja tehdä yhteistyötä monien eri aktiivisten ja kestävämpää tulevaisuutta edistävien yhteisöjen kanssa. Nyt esimerkiksi kaupungin käytössä olleet pyörät saivat uuden elämän Lainaamossa. Niin kaupungin, yhteisöjen, yritysten kuin asukkaiden tuleekin puhaltaa yhteen hiileen, jotta voimme hillitä ilmaston lämpenemistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, kertoo ohjelmapäällikkö Tiina Leinonen Tampereen kaupungilta.

Jos haluat lahjoittaa omaa tavaraa Lainaamoon, ota yhteyttä lainaamomestariin lahjoitetun tavaran kysynnän ja säilytystilan varmistamiseksi. 

Lainaamomestarin työtä rahoittaa STEA. Lainaamoa ja sen toimintaa laajensi ja kehitti myös STEAn rahoittama Tule! – Tulevaisuus toi meidät yhteen -hanke vuonna 2022.

Jakamistaloudella tarkoitetaan taloudellista ajattelutapaa, jossa tavaroiden tai palveluiden käyttäminen nähdään tärkeämpänä kuin niiden omistaminen yksin. Jakamistaloudessa hyödykkeiden omistamisen ja käytön kustannukset jaetaan usein suuremman käyttäjäjoukon kesken.

Yhteiskäyttö viittaa jakamistalouden tavoin tavaroiden ja palveluiden käyttämiseen useiden ihmisten kesken. Jakamistaloudesta poiketen käyttäjät eivät kuitenkaan usein omista hyödykkeitä yhteisesti, vaan niitä voi vuokrata tai lainata tarpeen mukaan.

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.

Lisätietoja

Lainaamomestari
Matilda Lepistö
Puhelin: 040 128 7069
Sähköposti: [email protected]

Tiina Leinonen
Ohjelmapäällikkö
Puhelin:
041 730 6376
Teksti: Jutta Lajunen
Kuvat: Jutta Lajunen
Jaa sosiaalisessa mediassa