Hyppää sivuvalikkoon

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma

Kolme henkilöä pyöräilykypärät päässä katselee Pyhäjärvelle Pispalanharjulla, maisemassa myös puutaloja ja polkupyöriä.
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
!

Tekoja toimintaa kaipaaville! -ideahaku ja työpaja ilmastoteoista

Haluatko olla tekemässä Tampereesta hiilineutraalia? Kaipaatko toimintaa, jolla voit oikeasti vaikuttaa? Tule tekemään muutosta kanssamme, vastaa kyselyyn 15.9. mennessä.

Reilusti ja oikeudenmukaisesti kohti ilmastokestävää yhteiskuntaa

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma kutsuu asukkaat ja yritykset mukaan Tampereen kaupungin ilmasto- ja luontotyöhön. Ohjelman tavoitteena on yhdessä tamperelaisten kanssa löytää keinoja, miten kaikki voivat edistää hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta arjessaan. Päästöjen vähentämisen lisäksi ohjelman tavoitteena on vahvistaa tamperelaisten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä osallisuuden ja yhteistyön keinoin. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin.

Ohjelmalla on kolme kohdealuetta: Vuores, Tesoma ja sen lähialueet (Tohloppi, Rahola, Ikuri) sekä Leinola ja Vehmainen. Asukkaiden kanssa tehtävä kehittäminen kohdistuu näille alueille. Kohdealueiden kautta opitaan kestävästä arjesta ja löydetään ratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön myös muualla kaupungissa.

Yrityksiä halutaan tukea ilmasto- ja ympäristökestävässä liiketoiminnassa ja auttaa löytämään kiertotalouden ja hiilineutraaliuden kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hiilineutraaleja tekoja on yksi kolmesta valtuustokauden uudesta kehitysohjelmasta, ja se edistää osaltaan kutakin strategian neljää painopistettä. Kaupunginhallitus hyväksyi kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman 20.6.2022. Ohjelma on jatkoa valtuustokaudella 2017–2021 toimineelle Kestävä Tampere 2030 -ohjelmalle.

 

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/hiilineutraalejatekoja

Lisätietoja

Tiina Leinonen
Ohjelmapäällikkö
Puhelin:
041 730 6376
Mimmi Virtanen
Suunnittelija
Puhelin:
040 154 9883