Hyppää sivuvalikkoon

Ilmastoaiheiset projektit

Tampereen kaupunki kehittää ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista ja varautumista myös projekteissa. 

Kestävä, turvallinen ruokajärjestelmä

Tampereen kaupunki selvittää FUSILLI-hankkeessa olemassa olevia ruokajärjestelmähankkeita, tekee aiheeseen liittyviä politiikkasuosituksia ja tuo kestävän ruokajärjestelmän toimenpiteet osaksi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa. Hanke jatkuu vuoteen 2024. 

FUSILLI-hanke luotsaa eurooppalaisia kaupunkialueita kohti terveitä, kestäviä ja turvallisia ruokajärjestelmiä sekä tukee näitä edistävää kaupunkipolitiikkaa. FUSILLI-hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. Hankkeen kesto on 2021 – 2024.
Lisätiedot:
Silva Vuopponen
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
041 730 1710

Hankintojen luonto- ja hiilijalanjälki

Tampereen kaupunki selvittää yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa kaupungin hankintojen vaikutuksia ympäristöön. Yhteiskehityshankkeessa lasketaan vuoden 2021 käyttötalouden hankintojen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja hiilipäästöihin. Hankkeen laskelmat valmistuvat vuoden 2023 lopussa. 

Tampereen kaupunki selvitti yhdessä Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kanssa kaupungin hankintojen vaikutukset ympäristöön. Kaupunki ja yliopisto laskivat yhteistutkimushankkeessa, miten käyttötalouden hankinnat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja hiilipäästöihin. Tavoite on automatisoida laskenta kaupungin järjestelmiin, jotta vaikutuksia voidaan seurata.
Lisätiedot:
Emmi Nieminen
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
044 423 5136

Kestävä liikkuminen

Keli-projektissa tutkittiin Tampere.Finland-sovelluksen liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin avulla, voiko terveysvaikutuksiin vetoamalla ohjata ihmisten liikkumiskäyttäytymistä ja kannustaa heitä lisäämään arkiliikkumista. Projekti päättyi toukokuussa 2023. 

Keli-projektissa tutkittiin Tampere.Finland-sovelluksen liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin avulla, voidaanko terveysvaikutuksiin vetoamalla ohjata liikkumiskäyttäytymistä ja kannustaa lisäämään arkiliikkumista. Lisäksi projektissa kehitettiin laskurin teknistä toteutusta avoimella lähdekoodilla ja viestittiin tuloksista.
Lisätiedot:
Anna Vilhula
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
040 352 3423

Vähäpäästöiset, energiatehokkaat älyratkaisut

STARDUST-projekti kehittää vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ICT-ratkaisuja muun muassa sähköiseen liikenteeseen, älykkääseen ulkovalaistukseen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjoustoon ja uusien asuinalueiden energiantuotantoon. Projekti kestää maaliskuuhun 2024 saakka.

STARDUST-projektissa kehitettiin vuosina 2017–2024 vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ICT-ratkaisuja muun muassa sähköisen liikenteen, älykkään ulkovalaistuksen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjouston sekä uusien asuinalueiden energiantuotannon teemoista.
Lisätiedot:
Anna Vilhula
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
040 352 3423
Päivitetty 11.8.2023