Hyppää sivuvalikkoon

Kiertotalous

Punatakkinen ulkoilija kävelee polkua pitkin mäntymetsässä

Tällä sivulla

Mitä tarkoittaa kiertotalous?

Kiertotalous on talousmalli, jossa toimitaan maapallon kantokyvyn rajoissa pitämällä tuotteet, materiaalit ja resurssit kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous auttaa vähentämään jätteiden määrää, suojelemaan luonnonvaroja sekä hillitsemään ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Kiertotalouden vakiinnuttaminen osaksi yhteiskunnan toimintaa vaatii ajattelutapojen muutosta sekä materiaalien pitkäikäisyyden huomioimista jo tuotesuunnittelussa. Tämä tarkoittaa, että emme pelkästään kierrätä, vaan pyrimme myös suunnittelemaan tuotteita esimerkiksi kestävistä uusiomateriaaleista niin, että niitä voi korjata, ottaa yhteiskäyttöön ja hyödyntää uudelleen.

Kiertotalouden eri vaiheita, kuten raaka-aineiden hankintaa, suunnittelua sekä tuotteiden käyttöä, korjausta ja kierrätystä, kuvataan ympyrää kiertävillä sinisillä nuolilla.
Kiertotalous kuvana.

Kiertotalous Tampereella

Tampereen kaupungin kiertotalouden visio 2030:


Tampereella olemme kiertotalousosaamisen edelläkävijöitä sekä Suomen että Euroopan tasolla. Rohkealla toteuttamisella ja määrätietoisella tekemisellä olemme omaksuneet kiertotalouden vahvaksi osaksi kaupungin kaikkea toimintaa. Kiertotalouden avulla voimme yhdessä yritysten, kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa varmistaa kestävän tulevaisuuden niin elinkeinoelämän, työpaikkojen kuin hyvinvoinninkin kannalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2022 kaupungin historian ensimmäisen kiertotaloussuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti Tampere painottaa kiertotaloudessa seuraavia alueita: 1) maankäytön suunnittelu ja tontinluovutus, 2) palveluverkkojen, kiinteistöjen ja rakentamisen kiertotalous, 3) materiaalikierrot ja jätehuolto sekä 4) kestävä ruokajärjestelmä. Yksi keskeinen keino muutokseen on erilaiset kokeilut, pilotit ja hankkeet sekä niiden oppien systemaattinen hyödyntäminen. 

Käynnissä olevat kiertotaloushankkeet

ReCreate

ReCreate (Reusing prefabricated concrete for a circular economy) on nelivuotinen EU-rahoitteinen kansainvälinen tutkimushanke, jossa tutkitaan purettavista rakennuksista irrotettavien betonielementtien uudelleenkäyttöä uudisrakentamisessa. Hankkeessa tutkitaan, miten käytetyt betonielementit voisi irrottaa ehjinä ja käyttää uusien rakennusten osana – kannattavana liiketoimintana.

Päättyneet kiertotaloushankkeet

6aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI)

KIEPPI-hankkeessa kehitettiin Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen päätuotoksena laadittiin kiertotalouden kumppanuusmalli, joka tarjoaa kaupungeille ja yrityksille konkreettisen ja helposti hyödynnettävän työkalun kiertotalouden mukaiseen yhteistyöhön. Hankkeessa pilotoitiin myös ratkaisuja infra- ja katurakentamisen kiertotalouteen, urbaaniin ruoantuotantoon sekä kestäviin ja terveyttä edistäviin sini-viherrakenteisiin. Tampereella toteutettiin 24 pilottia 13 yrityksen kanssa. Hanke toteutettiin 1.8.2019–30.9.2021.

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua

KIERTO-hanke oli Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke. Hankkeessa kehitettiin heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksia erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla, tukea yritysten ja organisaatioiden kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä uusien työpaikkojen luomiseksi ja kasvattaa kiertotaloustietämystä, innostusta, yrittäjyyttä ja verkostoitumista. Hanke toteutettiin 1.12.2021–31.8.2023.

Kiertotaloutta ohjaavat sitoumukset, julistukset ja aloitteet

Päivitetty 7.5.2024