Vuoden Kiertopalkinto 2023 Tampereen kaupungille rakentamisen kiertotaloutta edistävästä tontinluovutusmallista

Vuoden Kiertopalkinnon 2023 sai Tampereen kaupungilla toteutettu tontinluovutusmalli, jossa kiertotalouskriteereillä vauhditetaan kiertotaloutta ja rakentamisen päästövähennyksiä. 
Kissanmaan kiertotaloustalo
Kissanmaan kiertotaloustalo. Kuva: Pohjola Rakennus Oy Suomi

Tampereen kaupunki pilotoi ensimmäisenä Suomessa kiertotalouskriteerejä tontinluovutuksessa kilpailun avulla. Tavoitteena oli kannustaa rakennusalaa kehittämään kiertotalousratkaisuja talonrakentamisessa. Hakijoilta pyydettiin kunnianhimoista kiertotalouskokonaisuutta, jossa talon hiilijalanjälki olisi tavallista taloa pienempi. Päästövähennyksiä haettiin kiertotalousratkaisujen hyödyntämisen kautta. Kiertotalouden mukaisia rakennusosia tuli käyttää mahdollisimman täydellisinä eikä vain betonimurskeena.

Kiertotaloutta pilotoiva tontinluovutus oli menestys, sillä hyväksyttyjä tonttihakemuksia tuli yhteensä 17 kappaletta. Tontinluovutuskilpailun tuloksena syntyy Kissanmaalle Suomen ensimmäinen kiertotaloustalo, jonka rakentaa Pohjola Rakennus Oy Suomi.

–Tontinluovutuksen rooli kiertotaloudessa nähdään tärkeänä myös jatkossa Tampereella. Positiivista on ollut huomata, kuinka tärkeänä yritykset ovat kaupungin tontinluovutuksen kehittämistä pitäneet alan kiertotalouden kehittymisen kannalta. Kaupungilla on tavoite myös tulevaisuudessa satsata kestäviin ja ilmastopositiivisiin ratkaisuihin, kehitteillä on pilotteja mm. vähähiiliseen ja nollaenergiarakentamiseen, sanoo Tampereen kaupungin tonttipäällikkö Aila Taura.

Tampereen malli on konkreettinen esimerkki, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastopäästöjen vähentämistä sekä kestävää hallintoa. Kiertotalouskriteerien sisällyttäminen osaksi tontinluovutuksen ehtoja ohjaa tontilla tapahtuvia toimia useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Malli on myös oiva esimerkki siitä, miten kunnat voivat tarjota mahdollisuuksia yritysten uusille kiertotalouden ratkaisuille, edistäen samalla rakennusalan uudistumista ja kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla.  Konsepti on helposti monistettavissa muidenkin kuntien toimintaan ja uudisrakentamiseen yleisemminkin.

Vuoden 2023 Kiertopalkinnon saaja julkistettiin Circwaste-hankkeen loppuseminaarissa 26.10.2023. Circwaste-hanke jakaa vuosittain Kiertopalkinnon kiertotaloutta edistävälle toimenpiteelle. Kyseessä voi olla kunnan, yrityksen, yhteisön, hankkeen tai yksityishenkilön toteuttama kiertotalousteko. Valinta tehdään Kestävyysloikka-palveluun vuoden aikana lisättyjen hyvien esimerkkien eli loikkien kesken. Tänä vuonna ympäristöneuvos Jarmo Muurman valitsi voittajan Suomen ympäristökeskuksen hanketiimin tekemän esikarsinnan jälkeen.

Vuoden kiertopalkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa.  Kunniamaininnalla palkittiin uusioraaka-aineista rakennettu puisto, jonka taustalla on Helsingin kaupungin innovaatiohaaste ja yksi haasteen voittajista EcoUp Oyj sekä Circutus Oy, joka on kehittänyt uuden jakamistaloutta edistävän konseptin Circuttamisen.
 

Lisätietoja

Aila Taura
Tampereen kaupunki: Tonttipäällikkö
Puhelin:
050 351 8256
Tuuli Myllymaa
Suomen ympäristökeskus:
Puhelin:
0295 251 437
Jaa sosiaalisessa mediassa