Hyppää sivuvalikkoon

Ilmastobudjetti

Ihmisiä pyöräilemässä ja kävelemässä kauniina syyspäivänä Sorsapuistossa.

Tampereen ilmastobudjetti yhdistää ilmastotyön kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Sen avulla seurataan hiilineutraaliustavoitteen etenemistä ja ilmastotoimien riittävyyttä. Samalla hiilineutraaliustavoite konkretisoituu vuositasolla. Ilmastobudjetti tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille.

Tampereen ilmastobudjetti koostuu kahdesta osasta:
1. päästöbudjetista ja
2. ilmastotoimien taloussuunnitelmasta.

Päästöbudjetti on kasvihuonekaasupäästöjen vuosittainen enimmäismäärä. Se esittää hiilineutraaliustavoitteen mukaisen kaupunkitasoisen päästöjen enimmäismäärän eri sektoreille.

Taloussuunnitelma kertoo ilmastotoimille budjetoidut taloudelliset resurssit. Siihen on eritelty kaupunkiorganisaation tavanomaisesta budjetista käyttötalouden ja investointien osalta ne erät, jotka on suunnattu ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen tai kestävän liikkumisen edistämiseen. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden osalta tarkastellaan ainoastaan investointeja.

Ilmastobudjetin avulla seurataan päästöjen ja kustannusten toteumaa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäisen kerran ilmastobudjetti esiteltiin vuoden 2020 talousarviossa.

Tampereen kaupunki on mukana kansainvälisessä Climate-4-CAST-hankkeessa, joka kehittää ja pilotoi avoimen lähdekoodin työkalua ilmastobudjetoinnin tueksi. Työkalu pohjautuu pitkälti Tampereen työhön, mallia haetaan Tampereella käytössä olevasta ilmastobudjetoinnista. 

Emmi Nieminen
Taloussuunnitelma Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136
Elina Seppänen
Päästöbudjetti Energia-ja ilmastoasiantuntija
Puhelin:
040 800 7253
Päivitetty 19.4.2024