Hyppää sivuvalikkoon

Ilmastobudjetti

Tampereen ilmastobudjetti yhdistää ilmastotyön kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Sen avulla seurataan hiilineutraaliustavoitteen etenemistä ja ilmastotoimien riittävyyttä. Samalla hiilineutraaliustavoite konkretisoituu vuositasolla. Ilmastobudjetti tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille.

Tampereen ilmastobudjetti koostuu kahdesta osasta:
1. päästöbudjetista ja
2. ilmastotoimien taloussuunnitelmasta.

Päästöbudjetti on kasvihuonekaasupäästöjen vuosittainen enimmäismäärä. Se esittää hiilineutraaliustavoitteen mukaisen kaupunkitasoisen päästöjen enimmäismäärän eri sektoreille.

Taloussuunnitelma kertoo ilmastotoimille budjetoidut taloudelliset resurssit. Siihen on eritelty kaupunkiorganisaation tavanomaisesta budjetista käyttötalouden ja investointien osalta ne erät, jotka on suunnattu ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen tai kestävän liikkumisen edistämiseen. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden osalta tarkastellaan ainoastaan investointeja.

Ilmastobudjetin avulla seurataan päästöjen ja kustannusten toteumaa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Tampereen ensimmäinen ilmastobudjetti esiteltiin vuoden 2020 talousarviossa.

Emmi Nieminen
Taloussuunnitelma Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136
Päivitetty 6.3.2023