Hyppää sivuvalikkoon

Hiilineutraali Tampere 2030

Ilmakuva raitiovaunusta Hämeenpuistossa kesällä.

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii erityisesti liikkumisen, rakentamisen, asumisen, energiankäytön ja kulutuksen ilmastopäästöjen vähentämistä. Kaupungin ilmastotoimenpiteet on kerätty Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan eli pitkän aikavälin suunnitelmaan. Tiekartan toimenpiteiden toteutumista voi seurata Tampereen ilmastovahdissa.

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta kokoaa ilmastotoimet yhteen

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Tiekartassa on 305 toimenpidettä, jotka on jaoteltu seitsemään teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus, kaupunkiluonto ja ilmastotyön koordinointi ja seuranta.

Osa tiekartan toimenpiteistä on isoja investointeja, kuten Naistenlahden voimalan uusiminen, ratikan rakentaminen, bussikaluston muuttaminen vähäpäästöiseksi, biokaasuvoimalan rakentaminen, ulkovalaistuksen vaihtaminen älykkäisiin ledeihin ja kaupungin palvelukiinteistöjen energiasaneeraus.

Osa toimista on pienempiä tekoja, joilla on suuri vaikutus, kun ne omaksutaan päivittäisiksi tavoiksi. Näitä ovat esimerkiksi kierrätyksen tehostaminen, jakamistalouden edistäminen, kestävät hankinnat ja kasvisruoan lisääminen.

Tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 73 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. On hyvä muistaa, että tiekartan toimenpiteitä tehdään usein myös muista kuin ilmastosyistä ja toimenpiteillä on monia muitakin hyötyjä, kuten terveys- ja taloushyödyt.

Hiilineutraali Tampere -tiekarttaa päivitetään kahden vuoden välein. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö vastaa päivitystyöstä yhdessä kaupungin palvelualueiden, yksiköiden, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan elokuussa 2020. Nyt voimassa oleva tiekartta hyväksyttiin 3.10.2022. Päivitysprosessi on alkanut jälleen syksyllä 2023.

Päivitetty 17.4.2024