Hyppää sivuvalikkoon

Ilmastositoumukset ja -aloitteet

Tampere on sitoutunut kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoihin ja sopimuksiin ilmaston hyväksi.  

Kansalliset ja kaupunkiseudun sitoutumukset

Tampere kuuluu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hiilineutraalit kunnat -verkostoon. Verkosto kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia. Hinku-kuntia on Suomessa jo lähes 100. Tampere liittyi Hinku-verkostoon vuonna 2019.

Yhdessä Tampereen kanssa Hiilineutraalit kunnat -verkostoon kuuluu koko Tampereen kaupunkiseutu. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastostrategiaan, jonka vaikuttavin paikallinen päästövähennystoimenpide on uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu energiantuotannossa. Yhdessä kunnat kehittävät myös eheämpää maankäyttöä ja kestäviä liikenneratkaisuja. Tampereen kaupunkiseutu on ensimmäinen HINKU-verkostoon liittynyt kaupunkiseutu. Ensimmäinen ilmastostrategia laadittiin vuonna 2010.

Climate Leadership Coalition -yhteenliittymään Tampere on kuulunut vuodesta 2017. Kaupunki on myös sitoutunut vuosien 20172025 Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. 
 

Kansainväliset

Covenant of Mayors

Tampereen kaupunki sitoutui eurooppalaiseen Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen (Covenant of Mayors) vuonna 2009. Tarkoitus oli ylittää Euroopan unionin tavoite vähentää ilmastopäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tampereella kyseinen tavoite saavutettiin jo vuonna 2014 CO2-raportin laskennan mukaan.

Vuonna 2017 Tampere liittyi uuteen kansainväliseen Global Covenant of Mayors for Climate and Energy -sitoumukseen, joka Euroopan alueella pohjautuu EU:n vuodelle 2030 asettamiin ilmastopäästötavoitteisiin. Sopimukseen liittyvät kaupungit tavoittelevat vähintään 40 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä, mutta Tampereen strategian tavoite on tiukempi ja toteuttaa paremmin valtioiden tekemää Pariisin ilmastosopimusta.

Kaupunki on laatinut sitoumusta toteuttavan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP), joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.10.2019. Suunnitelma laadittiin siten, että se kytkeytyi silloin vielä keskeneräiseen Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttatyöhön. Tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.8.2020, joten siitä löytyy ajankohtaisin toimintasuunnitelma ja arvio toimenpiteiden vaikutuksista.

100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -EU-missio

Tampere on mukana "100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia" -EU-missiossa. EU:n missiot ovat Euroopan komission toimintamalli, jonka tehtävänä on tuoda käytännön ratkaisuja kaikkein hankalimpiin yhteisiin ongelmiin vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan EU-mission tavoitteena on tukea, edistää ja esitellä 100 eurooppalaista kaupunkia, jotka tähtäävät ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilukohteina ja innovaatiokeskuksina ja näin esimerkkinä muille.

Itämerihaaste

Itämerihaasteen kolmannen ohjelmakauden 2019–2023 päämäärät ovat kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö sekä aktiivinen Itämeri- kansalaisuus. Tampereen kaupunki liittyi Itämerihaasteeseen vuonna 2007.

Tampere toteuttaa Itämerihaasteen päämääriä ja tavoitteita huolehtimalla lähivesien hyvästä tilasta. Kaupungin ympäristöpolitiikan Kestävä Tampere 2030 -linjauksiin kuuluvat muun muassa järvien kestävän virkistys- ja matkailukäyttö ja vesistöistä huolehtiminen. 

Päivitetty 6.5.2024