Pormestarimalli

Tampereen kaupunginjohtajana toimii päätoiminen luottamushenkilö eli pormestari. Tampere on ensimmäinen suomalainen kunta, jonka johtoon on valittu pormestari.

Pormestarin tehtävät

Pormestari toimii kaupunginjohtajana ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa. Hän määrittelee kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivat sekä johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloudenhoitoa. Tehtävät on määritelty hallintosäännössä.

Pormestarin valintatapa

Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin. Pormestari valitaan kaupunginvaltuuston varsinaisten jäsenten joukosta.

Pormestarin toimikausi on sama neljä vuotta kuin valtuuston. Pormestari voidaan valita uudelleen, eikä toimikausien määrää ole rajoitettu.

Päivitetty 28.5.2022