Digitaitoja maahanmuuttajille 2023

Henkilö naputtelee tietokonetta. Etualalla kaksi suomen oppikirjaa.
Digitaitoja maahanmuuttajille -hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden digitaalisia taitoja ja valmiuksia toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä esimerkiksi työnhaun, opiskelupaikan hakemisen tai muiden siirtymävaiheiden yhteydessä. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja omien digitaitojen parantaminen ovat koulutusten keskiössä.

Tampereen seudun työväenopisto toteuttaa vuoden 2023 aikana Digitaitoja maahanmuuttajille -hankkeen yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston, Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Ahjolan kansalaisopiston kanssa.

Digitaidot siirtymävaiheissa

Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja omien digitaitojen parantaminen ovat koulutusten keskiössä. Työväenopisto vastaa yhdessä Ahjolan kanssa Digitaidot siirtymävaiheissa -koulutuksista hankkeen aikana.

Koulutusten kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat erilaisissa siirtymävaiheissa palveluiden välillä, kuten: luki- koulutusten välinen siirtymäaika, siirtymä työnhakijaksi, siirtyminen kotivanhemmuudesta työnhakijoiksi, työntekijäksi tai opiskelijaksi. Viikoittainen opetusmäärä on 6–8 oppituntia.

Silta-Valmennusyhdistys ry toteuttaa yksilö- ja pienryhmävalmennusta digitaitoihin Digikioskissa. Tampereen kesäyliopisto järjestää kielipainotteisen digitaitokoulutuksen huhti-kesäkuussa 2023 ja syksyllä 2023. Koulutuksen kohderyhmänä ovar erityisesti korkeakoulutetut tai korkeakouluopintoja suorittaneet henkilöt, jotka kaipaisivat digitaitojen lisäksi myös sujuvampaa kielitaitoa esimerkiksi työnhaun yhteydessä.

Osallistujille maksuton koulutus

Hankkeelle on myönnetty rahoitus Euroopan sosiaalirahastosta ajanjaksolle 15.2.–31.12.2023. Euroopan unionin rahoituksen ansiosta hankkeen aikana järjestettävät koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Projektia koordinoivat Tampereen seudun työväenopistossa koulutussuunnittelija ja suunnittelijaopettaja.

Ilmoittautuminen koulutukseen

Tampereen seudun työväenopisto järjestää Digitaitoja maahanmuuttajille -hankkeen Digitaidot siirtymävaiheessa -koulutuksen yhteistyössä Ahjolan kanssa.

Lisätietoja

Paula Fiskaali
Suunnittelijaopettaja
Puhelin:
040 806 2401

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Marianne Laakso
Koulutussuunnittelija
Puhelin:
040 806 2362

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].