Digitaitoja maahanmuuttajille 2023

Digitaitoja maahanmuuttajille -hankkeen tavoitteena oli parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden digitaalisia taitoja ja valmiuksia toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä esimerkiksi työnhaun, opiskelupaikan hakemisen tai muiden siirtymävaiheiden yhteydessä. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja omien digitaitojen parantaminen olivat koulutusten keskiössä.

Tampereen seudun työväenopisto toteutti vuoden 2023 aikana Digitaitoja maahanmuuttajille -hankkeen yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston, Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Ahjolan kansalaisopiston kanssa.

Digitaidot siirtymävaiheissa

Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja omien digitaitojen parantaminen olivat koulutusten keskiössä. Työväenopisto vastasi yhdessä Ahjolan kanssa Digitaidot siirtymävaiheissa -koulutuksista hankkeen aikana.

Koulutusten kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat erilaisissa siirtymävaiheissa palveluiden välillä, kuten: luki- koulutusten välinen siirtymäaika, siirtymä työnhakijaksi, siirtyminen kotivanhemmuudesta työnhakijoiksi, työntekijäksi tai opiskelijaksi. Viikoittainen opetusmäärä oli 6–8 oppituntia.

Silta-Valmennusyhdistys ry toteutti yksilö- ja pienryhmävalmennusta digitaitoihin Digikioskissa. Tampereen kesäyliopisto järjesti kielipainotteisen digitaitokoulutuksen huhti-kesäkuussa 2023 ja syksyllä 2023. Koulutuksen kohderyhmänä olivat erityisesti korkeakoulutetut tai korkeakouluopintoja suorittaneet henkilöt, jotka kaipasivat digitaitojen lisäksi myös sujuvampaa kielitaitoa esimerkiksi työnhaun yhteydessä.

Osallistujille maksuton koulutus

Hankkeelle myönnettiin rahoitus Euroopan sosiaalirahastosta ajanjaksolle 15.2.–31.12.2023. Euroopan unionin rahoituksen ansiosta hankkeen aikana järjestettävät koulutukset olivat osallistujille maksuttomia.

Projektia koordinoivat Tampereen seudun työväenopistossa koulutussuunnittelija ja suunnittelijaopettaja.

Lisätietoja

Paula Fiskaali
Suunnittelijaopettaja
Puhelin:
040 806 2401

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Marianne Laakso
Koulutussuunnittelija
Puhelin:
040 806 2362

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].