Entergr8-hanke

Entergr8 -hanke toteuttaa osaltaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa sekä Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategista ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on tukea osaavan työvoiman saatavuutta muualta Euroopasta Suomeen ja alueella jo olevan osaamisen hyödyntämistä. Hanke edesauttaa pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kehittämällä paikallisia viranomaisten tarjoamia yrityspalveluja sekä tukemalla työllistämistä tarjoamalla avoimiin työpaikkoihin täsmäkoulutettuja työntekijöitä. Hankkeessa tuetaan yritysten edellytyksiä rekrytoida kansainvälistä osaamista.

Hanke kehittää paikallisia viranomaispalveluja, jotta työnantajat ja henkilöasiakkaat saisivat parempaa, nopeampaa ja yhtenäisempää palvelua sujuvoittaen työntekijöiden integroitumista maahan. Hanke tukee kasvua hakevien yritysten työperäistä, kansainvälistä rekrytointia ja kouluttaa työnantajia ja heidän henkilökuntaansa kansainvälisen työvoiman sopeuttamisessa työpaikalle sekä yhteiskuntaan.

Kokka kohti Suomea hankerahoituksella on tarkoitus täydentää International House Tampereen palvelukokonaisuutta viranomaisten yhteispalvelupisteenä. Tampereella toimivan International Housen yhteyteen suunnitellaan viranomaispalvelupistettä maahantulon alkuvaiheen prosessien sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tarkoituksena on pilotoinnin aikana kiinnittää ja vakiinnuttaa palvelu osaksi International House Tampereen kansainvälisiä yritys- ja henkilöasiakaspalveluita.

Sujuva kansainvälisten osaajien maahantuloprosessi edistää yritysten työvoiman nopeaa saamista sekä edistää Tampereen seudun houkuttelevuutta kansainvälisten huippuosaajien ja heidän perheidensä silmissä. Tavoitteena on kehittää paikallisille yrityksille tarjottavia palveluja lisäämällä ja helpottamalla kansainvälisten ammattiosaajien rekrytoitumista ja asettumista työelämään ja Pirkanmaalle. Tavoitteena on auttaa työnantajia löytämään uusia tapoja osaavan työvoiman rekrytointiin.

Toimenpiteinä hankkeessa on ulkomaalaisten ammattiosaajien ja pirkanmaalaisten työnantajien kohtaannuttaminen, ammattiosaamisen kartoitusten mallinnus ja pilotointi, rekrytointia tukevien työyhteisövalmennusten pilotointi sekä rekrytoitaville tarjottavien kielikoulutusten ja muun koulutuksen kehittäminen ja pilotointi.

Entergr8 -hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Rahoittaja

Hankkeita rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toteuttajat

  • Tampereen kaupunki, päätoteuttaja
  • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK, osatoteuttaja
  • Spring House Oy, osatoteuttaja

Hankkeen kesto

1.5.2020 - 30.9.2022

Yhteystiedot

Sari Korju
Suunnittelija
Puhelin:
040 356 7979