Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto on maksutonta terveydenhoitoa.  Kouluterveydenhuolto tarjoaa vuosittaiset terveystarkastukset, terveysneuvontaa ja -ohjausta sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa ja toimii yhteystyössä kodin, koulun, kuraattorien ja psykologien sekä eri hoitavien tahojen kanssa.

Keskeisimmät kouluterveydenhuollon palvelut ovat terveystarkastukset, muut tarpeen mukaiset käynnit sekä avoin vastaanotto.

Keskeiset palvelumme

Missä asioissa voin ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon?

Terveystarkastuksen lisäksi kouluterveydenhoitajaan voi olla yhteydessä, 

 • kun on esim. ravitsemukseen, syömiseen, lepoon, uneen tai liikuntaan liittyviä kysymyksiä tai huolta
 • kun oppilas haluaa keskustella esim. murrosiästä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta tai ehkäisystä
 • kun herää kysymyksiä tai huolta päihteiden käyttöön liittyen
 • kun stressi, masennusoireet tai jaksaminen huolestuttavat
 • kun oppilas kaipaa opastusta terveyspalvelujen käytöstä
 • kun vanhemmuuden tai perheen hyvinvoinnin kysymykset askarruttavat ja
 • muissa mieltä painavissa asioissa.

Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa. Terveystarkastusten lisäksi lääkärille voidaan varata aika seuraavissa asioissa:

 • tarpeen mukaiset lisä- ja seurantakäynnit esim. terveystarkastuksessa esiin nousseiden asioiden vuoksi
 • koulunkäyntiin vaikuttavien terveysongelmien selvittely, kun tarvitaan lääketieteen asiantuntemusta
 • fyysiseen ja psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien jatkoselvittelyssä
 • koulunkäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot

Kouluterveydenhuollon vastuulle kuuluu sairaanhoidosta vain oppilaan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavien sairauksien tutkiminen.

Tukea vanhemmuuteen

Kouluterveydenhuoltoon voit ottaa yhteyttä myös silloin, kun kaipaat tukea vanhemmuuteen.

Tampereella tarjotaan vanhemmille myös Perhepolku®-verkkokurssi pikkulapsiperheen, koululaisen ja teini-ikäisen vanhemmille. Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä. 

Erityisruokavaliot

Tietoa lasten ja nuorten ateriapalvelujen erityisruokavalioista sekä erityisruokavalioita koskevat lomakkeet löydät Erityisruokavaliot-sivulta.

Työnjako terveysasemien kanssa

Päivitetty 30.6.2022