Hyvinvointityö Tampereella

Iso joukko ihmisiä ylittämässä Hämeenkatua.

Hyvinvointi on ihmisten henkilökohtainen kokemus. Tampereen kaupunki seuraa säännöllisesti asukkaiden hyvinvoinnin tilaa erilaisten mittareiden avulla ja toimii määrätietoisesti kokonaishyvinvoinnin parantamiseksi ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Tamperelaisten hyvinvoinnin tavoitteet asetetaan hyvinvointisuunnitelmassa, joka laaditaan valtuustokausittain.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakiperustainen tehtävä. Sen tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia sekä vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liittyy kaikkeen kaupungin toimintaan. Asukkaiden hyvinvointia ylläpitävät ja edistävät monet kaupungin palvelut, kuten kulttuuritarjonta, katujen ja liikuntapaikkojen kunnossapito, työllisyyspalvelut sekä varhaiskasvatus ja opetus.  

Tamperelaisten hyvinvoinnista laaditaan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokausittain eli neljän vuoden välein. 

Hyvinvointikertomus kokoaa eri lähteistä tietoa tamperelaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä tekijöistä ja muutoksista viime vuosien ajalta. Tietoa saadaan muun muassa erilaisista tilastoista, selvityksistä ja kyselyistä, joissa asukkaat pääsevät itse kertomaan hyvinvoinnistaan. 

Hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan puolestaan tavoitteet ja toimenpiteet kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi tulevina vuosina. Hyvinvointisuunnitelmassa tarkastellaan tamperelaisten hyvinvointia kahdeksan osa-alueen kautta: terveys ja elintavat, kasvu ja oppiminen, osallisuus ja vaikuttaminen, sosiaaliset suhteet, elinympäristö ja luonto, turvallisuus, koti ja toimeentulo sekä harrastaminen ja työ. 

Tarja Puskala
Hyvinvointijohtaja
Jaana Ylänen
Hyvinvointikoordinaattori
Päivitetty 5.1.2024