Nuoret SIB

Helvetinjärven mäntyjen latvoja ja sinista taivasta alhaalta ylöspäin kuvattuna.

Tampereella on käynnistynyt 1.1.2021 Nuoret SIB -hanke (Social Impact Bond), jossa tuetaan vuonna 2020 loppuvuodesta (syyskuu-joulukuu) huostaanotettuna olleita nuoria, jotka ovat syntyneet vuosina 2003-2005. Kesästä 2023 alkaen hankkeen kohderyhmä on laajentunut kattamaan myös 2006 syntyneet tamperelaisnuoret, jotka ovat olleet huostaanotettuna vuoden 2022 aikana.

Hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen mukaan lähteneistä nuorista 80 prosenttia saa vähintään toisen asteen tutkinnon ja 80 prosenttia on 25-vuotiaana ansiotyössä tai opiskelee. Hankkeen kesto on 10 vuotta.

Mikä on SIB?

Social Impact Bond tarkoittaa tulosperusteista rahoitussopimusta, mikä on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Vaikuttavuusinvestoimisen avulla pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa institutionaalisilta ja yksityisiltä sijoittajilta kerätään varoja SIB-rahastoon, josta rahoitetaan esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet. SIB-mallissa julkinen sektori maksaa vain SIB-sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisesta. SIB-malli soveltuu erityisesti ennalta ehkäisevään toimintaan.

Nuorten vastauksia: ”Mitä hyvää SIB on tuonut elämääsi?”

  • ”Kivaa seuraa”
  • ”Luotettavan aikuisen”
  • ”Iloa ja tekemistä päiviin. Ei tarvitse rampata vain lääkäreillä ja jos täytyy, niin ei yksin”
  • ”Apua kela asioissa/muissa virallisissa asioissa, joita en ole itse osannut/pystynyt hoitamaan”

Tietoa nuorille

Tietoa perheille ja työntekijöille

Esko-Pekka Järvinen
Puhelin:
041 731 3226
Leena Viitasaari
Suunnittelujohtaja
Puhelin:
050 553 8672
Päivitetty 6.9.2023