Itsenäisesti asuvat nuoret

Nuori heittää lunta ilmaan talvisessa maisemassa

Itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten mielenterveyden edistäminen -projektia (STM) toteutettiin vuosina 2021 - 2022. Se oli osa Mielenterveysstrategian 2020 - 2030 toteutusta. 

Projektissa edistettiin itsenäisesti asuvien nuorten mielenterveyttä parantamalla palvelujärjestelmän toimivuutta sekä ammattilaisten kykyä vastata nuorten tarpeisiin. Sen kohderyhmään kuuluivat Tampereella yksin asuvat 16–18-vuotiaat nuoret (noin 2000) sekä heitä oppilaitosympäristössä tukevat aikuiset. 

Kohderyhmän nuorille suunnatuista palveluista ja erityistarpeista muodostettiin tilannekuva. Sen pohjalta rakennettiin ekosysteemiä ja koottiin tietoa nuorten palveluista. Ekosysteemin rakentumisessa korostui nuorten kasvuympäristöistä tulevien toimijoiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Projektissa toimi myös säännöllisesti kokoontuva nuorten ryhmä, jonka kautta nuoret pääsivät vaikuttamaan kehittämistyöhön.

Itsenäisesti asuvien nuorten arjen haasteisiin ja projektin tuotoksiin voit tutustua katsomalla videon (Oivallusvideo: Videotiiviste Oy |videotiiviste.fi):

Tuotokset ja tulokset

Ekosysteemin rakentamisella tuettiin nuorten sujuvaa arkea ja mielen hyvinvointia. Se kokosi yhteen nuoria tukevia toimijoita ja mielen hyvinvointia edistäviä ennalta ehkäiseviä palveluja ja tuen muotoja. Ekosysteemin toiminta ja pilottikokeilut rakentuivat yhteisen vision (Tampereella itsenäisesti asuva nuori ei jää yksin!) ja tavoitteiden ympärille. Projektissa kehitetyt toimintamallit on koottu kehittämisalusta Innokylään:

  • Ilmiökartta havainnollistaa itsenäisesti asuvien nuorten elämänvaiheen keskeisiä ilmiöitä ja haasteita.
  • Ekosysteemikartan on tarkoitus auttaa ammattilaisia ohjaamaan nuoria olemassa oleviin palveluihin sekä jakamaan toisilleen tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä.​
  • Ryhmämuotoisen tuen mallinnus -kokeilussa kehitettiin toisen asteen oppilaitoksessa toteutettavaa vertaistukea tarjoavaa yhteisöllistä toimintaa. Yhteistyön pohjalta laadittiin ryhmämuotoisen tuen malli, joka tarjoaa valmiita sisältöjä ryhmätapaamisten toteuttamiseen.
  • Ekosysteemin toimintamallityökirja kokoaa projektin vaiheet ja niiden aikana syntyneet tuotokset sekä kehittämistyöstä kertyneet kokemukset ja opit. Työkirjan erillisissä luvuissa käsitellään nuorten osallisuutta, ilmiön kuvausta, yhteisen tavoitteen muodostamista, kokeilujen ideointia, kokeilujen toteutusta ja ekosysteemikartan piirtämistä. Työkirja tarjoaa käytännön esimerkkejä ja työvälineitä ilmiölähtöiseen yhteiskehittämiseen.

Ilmiökartan kehittämisessä teimme yhteistyötä Synesis Oy:n ja Hahmota Oy:n kanssa. Ekosysteemikartan ja ekosysteemin toimintamallityökirjan kehittämisessä yhteistyökumppanimme oli Kolmas Persoona Oy. Hankkeesta tehty oivallusvideo ja tuotoksissa käytetty kuvitus on Videotiiviste Oy:n tuottamaa.

Yhteystiedot

Johanna Pyymäki
Projektisuunnittelija
Puhelin:
041 730 7248
Lauri Ikola
Suunnittelija
Puhelin:
040 8673 988

Sivun pääkuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Päivitetty 8.1.2024