Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -projektissa kehitettiin ratkaisuja kulttuurihyvinvointipalveluiden tasapuolisempaan saavutettavuuteen.

Kulttuurin ja taiteen pariin ohjaaminen on tehokas hyte-toimenpide etenkin silloin, kun alentunut toimintakyky, toimeentulon haasteellisuus tai muu syy rajoittaa näiden palveluiden käyttöä.

Mukana 19 kuntaa ja Pirkanmaan hyvinvointialue

Projektissa oli mukana Pirkanmaan hyvinvointialue sekä 19 Pirkanmaan kuntaa: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi sekä Tampere, joka toimi projektin päätoteuttajana. Projektia toteutettiin kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla sekä yhteistyössä useiden alueellisten kehittämisprojektien, -ohjelmien ja sidosryhmien kanssa.

Projekti sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2021-2023.

Ratkaisut kehitettiin yhdessä yli toimiala- ja kuntarajojen

Jokainen projektikunta kokeili käytännössä kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen toimintamallia valitsemalleen kohderyhmälle. Niitä ovat erilaiset lähetteet, resepti- ja setelikäytännöt sekä kulttuuriluotsitoiminta.

Toimintamallien kehittäminen ja kulttuurihyvinvoinnin vahvistaminen osana hyvinvointikertomustyötä jatkuu projektikauden jälkeen. Kokeilut vakiintuivat pysyväksi toiminnaksi osassa kuntia ja hyvinvointialueen kanssa muodostuvaa yhdyspintaa.

Kukin kunta koosti yhteisen mallin mukaisesti hyvinvointia tukevia kulttuuripalveluja kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimeksi kuntalaisten ja palveluohjausta tekevien ammattilaisten käyttöön. Ne muodostavat alueellisen kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimen osana Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellista elintapaohjaustarjotinta, Hyvinvointia elintavoilla -sivustoa.

Kehittämistyön tuloksia

Projektin tuloksena syntyi Pirkanmaan alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan pohjautuva Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalveluiden kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Pirkanmaan kuntien halukkuutta Kaikukortti-toimintamallin hyödyntämiseen kartoitettiin projektin aikana. Tältä pohjalta laadittiin Suunnitelma Kaikukortin käyttöönoton laajentamiseksi Pirkanmaalla, joka toimii samalla tietopakettina toimintamallista siitä kiinnostuneille kunnille.

Projektin aikana vahvistettiin kuntien ja yhdyspinnan toimijoiden tietopohjaa kulttuurihyvinvoinnista ja siihen ohjaamisesta osana hyte-työtä mm. koulutussarjoin ja työpajoin. Projektissa opitut asiat on koostettu Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen reseptikirjaksi, joka on käytännönläheinen opas kunnille ja yhdyspinnan toimijoille toiminnan käynnistämiseen.

Projektissa toteutettiin myös informatiivinen video, joka tiivistää kolmeen minuuttiin, mistä kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksessa on kysymys ja mitä sen johtamisessa tulee ottaa huomioon.

Kaikki projektin tulokset tullaan kokoamaan yhteen Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -projektin Innokylä-sivulle vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätiedot

Anna Koski
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 154 5638
Suvi Pölönen
Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 483 9127

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kuppihanke