Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -projektissa kehitettiin ratkaisuja kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi.

Kulttuurin ja taiteen pariin ohjaaminen on tehokas hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpide esimerkiksi silloin, kun alentunut toimintakyky, toimeentulon haasteellisuus tai muu syy rajoittaa näihin palveluihin hakeutumista.

Mukana 19 kuntaa ja Pirkanmaan hyvinvointialue

Projektissa oli mukana Pirkanmaan hyvinvointialue ja 19 Pirkanmaan kuntaa: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi sekä Tampere, joka toimi projektin päätoteuttajana. Projektia toteutettiin kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla sekä yhteistyössä muiden alueellisten kehittämisprojektien, -ohjelmien ja sidosryhmien kanssa.

Projekti sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2021–2023.

Ratkaisut kehitettiin yhdessä yli toimiala- ja kuntarajojen

Jokainen projektikunta kokeili kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen toimintamallia käytännössä valitsemalleen kohderyhmälle. Toimintamalleja olivat erilaiset lähetteet, resepti- ja setelikäytännöt sekä kulttuuriluotsitoiminta. Kehittäminen jatkuu projektin päätyttyä. Pysyväksi toiminnaksi kokeilut vakiintuivat vain osassa kuntien ja hyvinvointialueen kanssa muodostuvaa yhdyspintaa.

Kunnat kokosivat kulttuuri- ja taidepalveluitaan kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimelle, joka rakennettiin osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellista elintapaohjaustarjotinta. Sen kohderyhmää ovat kuntalaiset ja palveluohjausta tekevät ammattilaiset.

Muita tuloksia

Projektin tuloksena syntyi Pirkanmaan alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan pohjautuva Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalveluiden kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Pirkanmaan kuntien kiinnostusta Kaikukortti-toimintamallia kohtaan kartoitettiin ja tältä pohjalta laadittiin Suunnitelma Kaikukortin käyttöönoton laajentamiseksi Pirkanmaalla, joka toimii samalla tietopakettina toimintamallista siitä kiinnostuneille kunnille.

Kuntien ja yhdyspinnan toimijoiden tietopohjaa kulttuurihyvinvoinnista ja siihen ohjaamisesta osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä vahvistettiin mm. koulutussarjoin ja työpajoin. Projektissa opitut asiat on koostettu Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen reseptikirjaksi, joka on käytännönläheinen opas kunnille ja yhdyspinnan toimijoille toiminnan käynnistämiseen.

Informatiivinen video tiivistää kolmeen minuuttiin, mistä kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksessa on kysymys ja mitä sen johtamisessa tulee ottaa huomioon.

Lisätiedot

Anna Koski
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 154 5638

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kuppihanke