Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hankkeen tulokset esitellään 26.9.2023

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -projektin päätöstilaisuudessa esitellään kulttuuritoimintaan ohjaamisen kehittämistuloksia. Tampereen kaupungin koordinoimaa hanketta on ollut toteuttamassa 19 Pirkanmaan kuntaa sekä Pirkanmaan hyvinvointialue. 

Hankkeessa on kehitetty erilaisia ratkaisuja siihen, miten kulttuuri ja taide olisi entistä tasapuolisemmin kaikkien saavutettavissa ja siten kulttuurin keinoin voitaisiin parantaa väestön hyvinvointia. Lokakuussa päättyvän hankkeen päätöstilaisuuden suoraa striimiä voi seurata tiistaina 26.9. klo 13.00-14.30 osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=lfC5zxxB67c. Tilaisuudessa esitellään projektin tuloksia. 

Keskeisimpänä tuloksena kuntiin on kehitetty tapoja, joilla etenkin haavoittuvassa asemassa olevia voidaan ohjata kulttuurin ja taiteen pariin. Toimintamalleja ovat muun muassa erilaiset lähetteet, reseptit ja setelit. Osallistumisen kynnystä on madallettu useassa kunnassa kulttuuriluotsitoiminnan käynnistämisellä. Paikallista kulttuuritarjontaa on koottu yhteen palvelutarjottimiksi, joista muodostetaan myöhemmässä vaiheessa alueellinen tarjotin yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. 

Toimintaa on kehitetty yhteistyössä sekä kuntien sisällä että välillä. Verkostoituminen ja yhteistyön vahvistuminen onkin tärkeä projektin sivutuote.

Projektissa on syntynyt kaksi suunnitelmaa: Pirkanmaan alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan perustuva Taiteella ja kulttuurilla lisää hyvinvointia -kulttuurihyvinvointisuunnitelma sairaalapalveluihin (2023–2025) sekä Suunnitelma Kaikukortin käyttöönoton laajentamiseksi Pirkanmaalla.

Kulttuurihyvinvointi on osa kuntien ja hyvinvointialueen lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kokonaisuutta. Sen hyvinvointivaikutuksista on paljon näyttöä. Projektia on toteutettu vuodesta 2021 sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä valtionavustuksella terveyden edistämisen määrärahasta. 

Lisätietoja

Anna Koski
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 154 5638
Suvi Pölönen
Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 483 9127
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Jussi Paakkinen Photography
Jaa sosiaalisessa mediassa