Suomalaiset arvostavat julkisia palveluita ja haluavat taata niiden rahoituksen

Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaosapuolet kampanjoivat huhtikuussa julkisen työn arvostuksen ja riittävän rahoituksen puolesta. Tampereen kaupunki on mukana Tärkeissä töissä -kampanjassa.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista katsoo, että julkiset palvelut ovat olennaisia toimivan arjen kannalta. Taloustutkimuksen tutkimuksessa kysyttiin näkemyksiä kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävän työn merkityksestä.

Suomalaiset arvostavat kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävää työtä ja haluavat taata niiden lakisääteisille palveluille riittävän rahoituksen. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta (89 prosenttia) katsoo, että kunnissa ja hyvinvointialueilla tuotetut palvelut ovat toimivan arjen kannalta tärkeitä tai erittäin tärkeitä.

Lähes yhtä moni on sitä mieltä, että valtion pitää varmistaa kunnille ja hyvinvointialueille riittävä rahoitus lakisääteisten palvelujen tuottamiseen. Samaa tai täysin samaa mieltä tästä väittämästä oli 86 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 1149 suomalaista 4.–6.3.2024. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Manner-Suomen yli 15-vuotiaat.

Turvallinen yhteiskunta ja tehokkaat julkiset palvelut takaavat toimivan arjen

– Julkinen työ mahdollistaa toimivan arjen, sanovat KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt JAU, JUKO ja Sote ry.

Turvallinen yhteiskunta ja tehokkaat julkiset palvelut takaavat suomalaisille toimivan arjen. Julkinen ala huolehtii myös heikoimmista, minkä takia laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut täytyy taata kaikkialla Suomessa. Peruspalvelut antavat koulutuksen, osaamisen ja infrastruktuurin yritystenkin käyttöön.

Järjestöjen mukaan valtion vastuulla on varmistaa riittävä perusrahoitus ja toimintaedellytykset, jotta kunnat ja hyvinvointialueet kykenevät suoriutumaan onnistuneesti lakisääteisistä tehtävistään ja velvoitteistaan.

Tärkeissä töissä -kampanja alkoi huhtikuun alussa ja näkyy kampanjasivujen lisäksi järjestöjen omilla sosiaalisen median kanavilla. Kampanja on jatkoa toukokuussa 2023 alkaneelle Tärkein sijoitus -yhteiskampanjalle.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa