Kaksi ryhmäkodin asukasta istuu ulkona yhdessä hoitajan kanssa.

Ikääntyneiden asumisen vaihtoehdot

Pohditko palveluasumista?

Kotitori ja kotihoidon asiakasohjaajat ovat ensimmaisiä tahoja, joista voit kysyä asumisen palveluista:

Pyrkimyksenä on, että yhä useampi ikääntynyt pystyisi asumaan turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tarjolla on sekä ennaltaehkäiseviä että kuntouttavia palveluja, ja tarvittaessa hoitoa järjestetään kotiin ympäri vuorokauden. Näistä palveluista löytyy tietoa kotihoidon sivulta.

Mieti ajoissa asumisratkaisuja

Iän karttuessa on viisasta pohtia omaa asumistaan hyvissä ajoin. Onko oma koti esteetön: pystyykö siellä toimimaan ja lähtemään ulos rollaattorilla liikkuen? Ovatko pesutilat jyrkkien rappusten päässä? Miten piha- ja lumityöt hoituvat, jos omat voimat vähenevät?

Joitakin pulmia pystytään ratkaisemaan apuvälineiden tai kodin muutostöiden avulla, mutta monelle hyvä, elämänlaatua lisäävä ratkaisu on muuttaa esteettömään asuntoon lähelle palveluja. Tampereella on esimerkiksi useita senioritaloja, joissa asutaan omassa asunnossa, mutta talojen yhteisöllinen luonne ja toiminta lisäävät tukiverkostoja ja mielekästä tekemistä. Joissakin senioritaloissa on ruokailumahdollisuus tai erilaisia palveluja.

Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito

Hakeutuminen palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun toimintakyky on laskenut niin paljon, ettei kotona asuminen onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen turvin.

Oikean asumisratkaisun hakeminen on pyritty tekemään sujuvaksi, jotta asumispalveluun pääsee muuttamaan suoraan kotoa ilman turhia sairaalajaksoja. Haun aikana selvitetään muuttajan toimintakyky, lääketieteellinen kokonaistilanne ja oma asumistoive.

  • Palveluasumisessa asutaan esteettömissä, vuokrasopimussuhteisissa asunnoissa, joihin järjestetään palveluja yksilöllisen tarpeen mukaan päiväsaikaan.
  • Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään joko tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkodissa.
  • Lisäksi tarjolla on palvelusetelivaihtoehto ja perhehoito.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon myöntämisen perusteet

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteereiden avulla varmistetaan kuntalaisten yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, kun he hakevat hoitopaikkaa. Kriteereillä pyritään varmistamaan, ettei kukaan ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa tarvitseva jää hoitoa vaille. Hoitoon hakevan toimintakyky ja palvelujen tarve selvitetään monipuolisesti.

Päivitetty 21.5.2022