Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, sinulla pitää olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta (ei kunnalta).

Kunta päättää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Tampereen kaupungilta voit saada harkinnan mukaan täydentävää toimeentulotukea menoihin,

  • joita perustoimeentulotuki ei kata. 
  • jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista ja jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevää toimeentulotukea voit saada, jos olet sosiaalityön asiakas. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi asumisen turvaamiseksi tai lieventämään ylivelkaantumisesta tai helpottamaan vaikeuksia, jotka johtuvat taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea joko sähköisesti tai kirjallisesti.

Jos sinulla on omatyöntekijä, voit osoittaa hakemuksesi suoraan hänelle.

Hae toimeentulotukea verkossa

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus tehdään toimeentulotuen verkkoasioinnissa eli Omapalvelussa.

Toimeentulotuen verkkoasiointi

Omapalveluun kirjaudutaan tuen hakijan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tai täytä kirjallinen hakemus

Voit hakea ehkäisevää toimeentulotukea suoraan kunnasta myös kirjallisella hakemuksella. Lähetä hakemus osoitteeseen Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F, 33900 Tampere.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myös Kelasta perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela siirtää hakemuksen kunnan käsiteltäväksi.

Hakemuksen käsittelyaika

Päätös tehdään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemuksen saapumispäivää ei lasketa määräaikaan, myöskään viikonloput ja arkipyhät eivät sisälly määräaikaan.

Kiireellisessä tapauksessa päätös annetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Ennen kuin toimitat ehkäisevän tai täydentävän hakemuksen kuntaan, varmista että sinulla on samalle ajalle voimassa oleva perustoimeentulotuenpäätös Kelasta tai hakemus vireillä.

Usein kysyttyä toimeentulotuesta

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/toimeentulotuki

Päivitetty 26.9.2022