Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut (vanhainkotihoito)

Tulojen mukaan määräytyvän asiakasmaksun määrittely vie yleensä useita viikkoja palvelun alkamisesta. Palvelu kuitenkin laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme sinun huomioivan tämän taloudenpidossasi palvelun alkuvaiheessa.

Laskutusviiveen pituuteen voit itse vaikuttaa toimittamalla pyydetyt tuloselvitykset asiakasmaksutoimistoon mahdollisimman nopeasti palvelun aloittamisen jälkeen.

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä asiakasmaksu on 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c §:ssä säädetyt vähennykset. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä käyttövara 112 €/kk.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaan kuukausituloina huomioidaan asiakkaan jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot (netto), verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Metsätulona otetaan huomioon vahvistettu vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä vähennetään kymmenen prosenttia sekä metsätalouden korot.

Tuloina ei oteta huomioon verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei kuitenkaan oteta huomioon. Huomioon ei oteta myöskään lapsen elatuksesta annetun lain tarkoittamaa lapsen elatusapua.

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. maksu on tällöin 42,50 prosenttia yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty säädetyt vähennykset.

Maksua ei peritä yli viiden päivän poissaoloista, mutta se peritään viideltä ensimmäiseltä päivältä. Jos laitoshoidon keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Lisätietoa

Päivitetty 14.6.2022