Nainen nostaa pientä vauvaa ja katsoo häntä silmiin.

Oriveden lasten ja nuorten palvelut

Äitiys- ja lastenneuvola sekä perhesuunnitteluneuvola

Orivedellä toimii yhdistelmäneuvola, joka palvelee perheitä raskauden, synnytyksen, vauvavuoden ja leikki-iän aikana aina lapsen kouluikään saakka. Äitiys- ja lastenneuvolassa pyritään edistämään koko perheen hyvinvointia ja terveitä elintapoja sekä turvaamaan lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja kehitys.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat maksuttomia. 

Yhteystiedot

Kiikanmäen neuvola, Sairaalantie 6

Terveydenhoitajat:

 • Veera Hämäläinen puhelin 040 1336 419, ma - pe klo 11 - 12
 • Tiina Dahl ja Julia Ahola (sij.), puhelin 040 133 6404, ma - pe klo 11 - 12
 • Ulla Santahuhta, puhelin 050 4307 946, ma - pe klo 11 - 12

Eräjärven neuvola, Mäkikaupintie 2

Terveydenhoitaja:

 • Ulla Santahuhta, puhelin 050 4307 946, ma - pe klo 11 - 12

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Yhteiskoulu ja lukio:
Terveydenhoitaja: puhelin 050 430 7934, ma - pe klo 10 - 11

Rovastinkankaan koulu, Joonaskoulu Karpinlahden koulu ja Tredun Oriveden toimipiste:
Terveydenhoitaja: puhelin 040 133 6414, ma - pe klo 11 - 12

Kultavuoren, Eräjärven ja Hirsilän koulut:
Terveydenhoitaja: puhelin 040 133 6473, ma - pe klo 11 - 12

Lisätietoa verkkoasioinnista, kuten suostumuslomakkeesta ja puolesta asioinnista.

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee orivesiläisiä lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille ja perheasioiden sovittelupalvelu on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Perheneuvolaan voit ottaa itse yhteyttä, kun

 • haluat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen, esim. tunteiden säätelyyn ja rajojen asettamiseen.
 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä kehityksestä.
 • perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten vaikea tilanne.
 • lastasi tai perhettäsi on kohdannut traumaattinen tapahtuma (esim. kuolema, onnettomuus, sairaus).
 • toivot apua parisuhteen ongelmiin.
 • vanhemmat harkitsevat eroa tai perheessä tarvitaan apua erosta selviytymiseen.

Yhteystiedot

Oriveden perheneuvola sijaitsee Orivesi-talossa (3. krs) osoitteessa Keskustie 26.

Työntekijöiden puhelinajat ovat ma - to klo 12 - 12.30:

 • Psykologi Susanna Hänninen, puhelin 040 133 6621
 • Psykologi Anni Knuuttila, puhelin 040 133 6770
 • Sosiaalityöntekijä Katariina Ronkonen, puhelin 040 133 6466

Puheterapeutti Tuija Järvinen, puhelin 050 383 2152
Sairaalatie 6

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö auttaa silloin, kun perheesi elämäntilanne on kuormittava tai kun tuntuu, että tarvitset tukea ja opastusta saadaksesi tilanteeseen muutosta ja päästäksesi eteenpäin. Sosiaalityön työntekijät etsivät perheesi kanssa keinoja elämäntilanteen helpottamiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset apua ja tukea

 • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja arjen sujumiseen
 • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, esim. kun perheelläsi on taloudellisia vaikeuksia
 • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa
 • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen tai
 • perhettäsi kohdannen kriisin käsittelyyn.

Yhteystiedot

Lapsiperheiden sosiaalityön toimipiste sijaitsee Orivesi-talossa (3. krs) osoitteessa Keskustie 26.

Työntekijät:

 • Johtava sosiaalityöntekijä Laura Rasinen, puhelin 040 806 3512
 • Ohjaaja Janika Ristiluoma, puhelin 040 639 7873
 • Palveluohjaaja Paprika Ilmaniemi, puhelin 050 345 1139

Yhteyttä voi ottaa myös sähköisesti "Pyydä apua" -lomakkeella. Työntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen 1 - 3 arkipäivän sisällä:

Lapsiperheiden sosiaalityön verkkoasioinnin avulla voit varata tunnin ajan palveluohjaajalle ja varmistaa lapsiperheiden sosiaalityötä koskevat ajanvaraukset. Halutessasi saat puhelimeesi varauksiin liittyviä tekstiviestejä.

Lisätietoa verkkoasioinnista, kuten suostumuslomakkeesta ja puolesta asioinnista.

Lastensuojelu

Lastensuojelu järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Avohuollon palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin, jossa on kartoitettu lapsen ja perheen tarvitsema tuki. Avohuollon tukitoimia tarjotaan lapselle ja perheelle, jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa lasten päivähoito, lastensuojelun sosiaalityö, tehostettu perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut, koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon, loma- ja virkistystoiminta, lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen, vertaisryhmätoiminta ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena. 

Mistä lastensuojelussa on kyse?

Yhteystiedot

Lastensuojelun toimipiste on Orivesi-talossa (3. krs) osoitteessa Keskustie 26.

Työntekijät:

 • Sosiaalityöntekijä Sanna Juurakko, puhelin 050 525 8531
 • Sosiaalityöntekijä Mari Lehtikangas, puhelin 050 301 0413
 • Sosiaalityöntekijä Avoin, puhelin 040 133 9267
 • Sosiaalityöntekijä Elina Kiviniemi, puhelin 040 800 7203
 • Johtava sosiaalityöntekijä Pia Silvennoinen, puhelin 050 359 3956

Lastensuojelun posti toimitetaan osoitteella: Tampereen kaupunki, Itäinen lapsiperheiden sosiaaliasema, Tipotie 4, (D-E 4), 33230 Tampere

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa voi ottaa yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Sosiaalipäivystys palvelee ympäri vuorokauden: arkisin klo 9 - 15, puhelin 040 568 5520 ja muina aikoina, puhelin 0500 625 990.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sijais- ja jälkihuolto

Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema: puhelin 050 523 7286, toimisto
Karhunkatu 45, 33520 Tampere

Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema

Lapsiperheiden kotipalvelu

Koronavirusaika
Lapsiperheiden kotipalvelu toimii normaalisti, mutta koronaviruksen tartuntariskistä johtuen emme kuitenkaan voi työskennellä perheissä, joissa jollakin perheenjäsenistä on todettu koronavirus tai on mahdollinen tartuntalähderiski olemassa, kuten paluu ulkomailta kahden viikon sisällä. Näin varmistamme, ettemme kotikäyntien yhteydessä siirrä mahdollista koronavirusta perheestä toiseen. Perhetyöntekijät käyttävät suojamaskia.

Jos perheesi tarvitsee tukea elämän haasteellisissa tilanteissa, ota rohkeasti yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun. Lapsiperheiden kotiin on saatavilla tilapäistä apua esimerkiksi lasten hoitoon ja kasvatukseen. Tavoitteena on vahvistaa perheen omaa arjenhallintaa.

Ota yhteyttä, kun

 • tarvitset apua raskauteen ja vauvan hoitoon liittyvissä kysymyksissä
 • kaipaat tukea arkirutiinien hallintaan ja kodinhoitoon
 • tarvitset lastenhoitoapua esimerkiksi yllättävän sairastumisen tai lääkärikäynnin ajaksi.

Ensimmäistä lastaan odottaville on tarjolla Ekavauva-palvelu, joka sisältää kolme maksutonta perhetyöntekijän käyntiä: yksi käynti ennen vauvan syntymää ja kaksi käyntiä vauvan syntymän jälkeen (kolmen kuukauden sisällä). Lisätietoja saat oman alueesi lapsiperheiden kotipalvelusta.

Perhetyöntekijöiden tilaaminen

Puhelimitse: 03 5657 0250, ma ja to klo 9 - 11 ja ti klo 13 - 15
Sähköpostitse: [email protected]

Lapsiparkki on keskiviikkoisin klo 8.30 - 12, paikan voit varata numerosta 03 5657 0250, ma ja to klo 9 - 11 ja ti klo 13 - 15. Huom! Varaa paikka lapsellesi viimeistään kaksi päivää aiemmin eli maanantaihin mennessä.

Kaikille avoin Perhetupa kokoontuu perjantaisin klo 9 - 11.30.

Lapsiparkki ja Perhetupa toimivat Perhekeskus Petuniassa Orivesi-talossa (Keskustie 26, 3. krs).

Lapsiperheiden perhetyö

Perhetyöhön voi ottaa yhteyttä asiakas itse tai lapsen, nuoren ja perheen kanssa toimiva työntekijä, kun tarvitaan

 • tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi
 • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi
 • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi
 • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista sopimiseen
 • tukea koulunkäynnin sujumiseen.

Perhetyön palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Alle kouluikäisten perheet

Alle kouluikäisten lasten perheet voivat ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Lapsiperheiden sosiaalityön yhteystiedot

Alakoulu- ja nuorisoikäisten perheet

Perhepiste Nopean työntekijät auttavat 6 - 17 -vuotiaiden perheitä esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, koulunkäynnin sujumiseen ja vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä.

Perhepiste Nopea

Lastenvalvojapalvelut

  Lastenvalvojat vastaavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden ja äitiyden tunnustamiseen ja selvittämiseen liittyvistä asioista. He hoitavat lasten huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvät sopimusasiat.

  Vanhemmat asioivat lastenvalvojalla ajanvarauksella pääsääntöisesti yhdessä. Lastenvalvoja tarvitsee elatusasioissa tiedot hakijoiden säännöllisistä nettotuloista ja varallisuusselvityksessä esitetyistä menoista. Yksityisyrittäjän tulee lisäksi toimittaa lastenvalvojalle tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta viimeistään kolme viikkoa ennen varattua aikaa.

  Täytä varallisuusselvitys näytöllä ja tulosta paperille. Tai tulosta tyhjä lomake ja täytä se käsin. Ota täytetty selvitys mukaasi pyydettyine liitteineen.

  Yhteystiedot

  Lastenvalvojapalvelut löytyvät Orivesi-talosta, (3. krs) osoitteesta Keskustie 26. Lastenvalvojan vastaanotto on Orivedellä parittomien viikkojen tiistaisin.

  • Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus 040 660 1583, ma, ti, to ja pe klo 9 - 11
  • Lastenvalvojien puhelinneuvonta 040 806 3535 ti, to ja pe klo 12 - 13

  Sivun pääkuva: Marjo Aspegren

  Päivitetty 15.8.2022