Maksukatto

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto.

Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa. Tämä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 692 euroa niistä asiakasmaksuista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin.

Maksukaton ylittymishetki määräytyy sen mukaan, milloin saat palvelua, josta perittävä maksu lasketaan mukaan maksukattoon. Ylittymishetki ei määräydy laskun eräpäivän perusteella tai sen perusteella, milloin maksat palvelusta perittävän maksun.

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta et saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 49,60 eurosta 22,80 euroon. Tätä alennettua 22,80 euron ylläpitomaksua ei lasketa mukaan maksukaton piiriin kuuluviin asiakasmaksumenoihin.

Lisätietoa maksukatosta

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/maksukatto

Päivitetty 23.9.2022