Hyppää sivuvalikkoon

Elinvoiman ja kilpailukyvyn kumppanuusavustukset

Kumppanuusavustukset ovat Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen yleiset periaatteet -asiakirjassa määriteltyjä yleisavustuksia. Kumppanuusavustusta voidaan myöntää yhteisöille, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteää yhteistyötä, tai joiden perustamista tai sijoittumista Tampereelle kaupunki on tukenut. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen.

Avustusta voivat hakea voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka elinvoima- ja osaamislautakunta on hyväksynyt kumppanuusavustusyhteisöiksi

Avustusta myönnetään

  • yhteisön sääntöjensä mukaiseen perustoimintaan tai kohdennettuna tiettyyn toiminnan osaan
  • myöntäjä voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista on ilmoitettava avustuksen saajalle myöntämisen yhteydessä.

Avustusta ei myönnetä

  • toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi.

Milloin ja miten voi hakea

Kumppanuusavustukset on suunnattu rajatulle kohderyhmälle. Hakijat kutsutaan täyttämään sähköinen hakulomake. Kumppanuusavustusta haetaan vuosittain, ellei lautakunta ole myöntänyt avustusta monivuotisena.

Hakijayhteisön tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan loppuun mennessä:

  • toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan
  • talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan
  • viimeisin toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen.

Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma. Avustushakemuksen liitteenä rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan niiltä toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain 3 luvun 1.1. §:n ja 1 luvun 4 c §:n mukaan laadittava.

  • viimeisin tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto (tilin- /toiminnantarkastuskertomus)
  • yhteisön säännöt (ellei aiemmin toimitettu tai säännöt muuttuneet) Viimeisimmillä asiakirjoilla tarkoitetaan kautta, jonka asiakirjat yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt. Esim. vuoden 2023 avustushakemuksen liitteenä voi toimittaa vuoden 2021 asiakirjat. Yhdistykset, joiden tilikausi on muu kuin kalenterivuosi, toimittavat oman toimikautensa mukaiset viimeisimmät vahvistetut asiakirjat.

Kumppanuusavustusten käytön valvontaa toteutetaan avustushakujen yhteydessä. Avustuksen saajan tulee toimittaa tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella avustuksen myöntäjä voi seurata avustuksen käytön asianmukaisuutta.

Päätöksenteko ja maksatus

Kumppanuusavustuksesta päättää elinvoima- ja osaamislautakunta. Hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Avustukset maksetaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman, ellei päätöksessä ole maksuaikataulusta muuta mainittu tai määritelty ehtoja avustuksen maksamiselle.

Lisätiedot

Tatjaana Julin
Suunnittelija
Puhelin:
040 029 7956
Tuula Mikkonen
Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 800 4962
Päivitetty 26.2.2024