Nuorisotakuuavustukset

Tampereen kaupunki avustaa järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka haluavat testata uusia ideoita tamperelaisten alle 30-vuotiaitten nuorten tukemiseksi.

Nuorisotakuuavustuksia voidaan myöntää toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Vuonna 2022 nuorisotakuuavustuksia myönnettiin 15 yhteisölle yhteensä 295 000 euroa. Toiminnot jaettiin kahteen erilliseen ryhmään. "Kohti työtä" ja "Tukea arkeen ja jaksamiseen".

Kohti työtä

Tukea arkeen ja jaksamiseen

Päivitetty 2.6.2022