Hyppää sivuvalikkoon

Avustusten ja apurahojen yleiset periaatteet

Opas kertoo historiasta metsässä olevalle ihmisjoukolle.

Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen myöntämisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:

 • Tampereen kaupungin avustusta voidaan myöntää vain yleishyödylliseen toimintaan. Avustuksella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia eikä avustusta myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi.
 • Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää Tampereen kaupungin toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin tamperelaisiin.
 • Avustusta ei myönnetä uskonnon harjoittamiseen tai uskonnollisen sanoman levittämiseen.
 • Samaan tarkoitukseen voi Tampereen kaupungilta saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa.
 • Avustus on osarahoitus. Avustuksen saajalla tulee olla myös omaa varainhankintaa toiminnan järjestämiseksi. Omarahoitusosuudeksi voidaan hyväksyä rahan ohella vapaaehtoistyö (laskennallinen arvo 10 € / tunti). Apurahoja voidaan myöntää edellyttämättä apurahan saajalta omarahoitusosuutta.
 • Käyttöomaisuuden hankintaa tuetaan avustuksella vain perustellusta syystä.
 • Avustuksen saaja ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta yritystoiminnan menoihin tai sijoitustoimintaan.
 • Avustuksia ei myönnetä toimintaan, jonka kaupunki on kilpailuttanut tai jota kaupunki ostaa hakijalta. Avustusten myöntäminen ei saa vaikuttaa tarjouskilpailutuksessa palveluiden hinnoitteluun tai sisältöön.
 • Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, jonka hakemus on saapunut annettuun määräaikaan mennessä.
 • Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen muun yhteisön käytettäväksi.
 • Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja ja kaupungin eettisiä toimintaperiaatteita.

Tutustu myös kaupungin eettisiin toimintaperiaatteisiin

Päivitetty 5.6.2024