Hyppää sivuvalikkoon

Tiederahasto

Nuori tutkija kirjoittamassa tietokoneella.

Tiedeapurahoja myönnetään tutkijoille tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisutoimintaan. Tarkoitukseen on käytettävissä noin 120 000 euroa.

Vuonna 2023 myönnettiin 25 henkilökohtaista apurahaa kolmen kuukauden päätoimista opiskelua varten (1400 euroa/kk, yht. 4200 euroa). Tämän lisäksi myönnettiin painatusapurahoja á 200 euroa. Vuonna 2024 jaettavien apurahojen määrä ja suuruus ovat riippuvaisia vuoden 2024 budjetista sekä hakemusten määrästä.

Tiedeapurahatoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaan tutkimusta avustetaan, jos väitöskirjatutkimus tehdään tai on tehty Tampereen yliopistossa, tai jos tutkimus kohdistuu Tamperetta tai sen talousaluetta koskevaan aiheeseen tai on muulla tavoin Tampereen kaupunkia erityisesti kiinnostava.

Apurahan hakeminen

Vuoden 2024 tiedeapurahojen hakuaika oli 1.12.–28.12.2023.

Hakumenettely

Apurahoja haettiin sähköisillä e-lomakkeilla 1.12.–28.12.2023. Haku oli mahdollista vain hakuajan ollessa käynnissä.

Painatusapuraha

Apuraha on lähtökohtaisesti tarkoitettu vuonna 2023 väitelleille tai vuonna 2024 väitteleville. Painatusapurahahakemuksessa ei edellytetä liitteitä.

Henkilökohtainen apuraha

Henkilökohtaisten apurahahakemuksen pakollisen ohjaajan lausunnon voi lähettää myös suoraan tiedeapurahatoimikunnalle Tampereen kaupungin kirjaamoon hakuajan sisällä.

Hakija vastaa siitä, että ohjaajan lausunto ja tutkimussuunnitelma toimitetaan rahastolle.

Myöhässä saapuneita tai keskeneräisiä hakemuksia ei huomioida. Toimitettuja liitteitä ja muuta materiaalia ei palauteta.

Hakemuksen saapumisesta ei tule erillistä ilmoitusta sähköpostiin.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Lisätiedot

Mikko Rantanen
Tiedeapurahatoimikunnan asiamies
Puhelin:
041 730 0690

Tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostilla hallintosihteeri Aino Jokiselle.

Aino Jokinen

Tiederahaston järjestämiseen liittyvien asiakirjojen ja hakijoiden tietojen käsittelyn periaatteista löytyy tietoa sivulta Tietosuoja ja tiedonhallinta.

Tiederahaston toimikunnan kokoonpano ja kokousten pöytäkirjat löytyvät sivulta tiedeapurahatoimikunta.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tiederahasto

Päivitetty 26.2.2024